Katarzyna Wolnicka

Pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, Zakładu Dietetyki i Żywienia Szpitalnego z Kliniką Chorób Metabolicznych. Jest ekspertem Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, współautorką wielu publikacji i poradników dotyczących roli żywienia w etiopatogenezie i profilaktyce chorób dietozależnych. Zajmuje się m.in. opracowywaniem i upowszechnianiem zaleceń żywieniowych. Kieruje Pracownią Żywienia Zbiorowego Dzieci i Młodzieży.

Autor artykułów