menu close arrow_back_ios person_add home

Soki w żywieniu człowieka

Pod względem energetycznym soki są nośnikiem cukrów prostych w diecie. Mają one jednak wiele innych - cennych właściwości uzależnionych choćby od technologii produkcji. Na rynku mamy dostęp do różnych gotowych produktów, możemy także samodzielnie przygotować świeżo wyciskany sok z wybranych przez siebie owoców i warzyw.

PRZYPISY

 1. Jarosz A., Wartości zdrowotne i odżywcze produktów sokowych, w: Jakość soków i nektarów dostępnych na polskim rynku. Materiały konferencyjne Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków, 2011, http://www.kups.org.pl/kups/pliki/jakosc_sokow_i_nektarow.pdf
 2. Gwoźdź E., Gębczyński P., Prozdrowotne właściwości owoców, warzyw i ich przetworów, „Postępy Fitoterapii”, 16(4):268-271, 2015.
 3. Człapka-Matyasik M., Fejref M., Gramza-Michałowska A., Kostrzewa-Tarnowska A., Jeszka J., Właściwości antyrodnikowe wybranych soków owocowych dostępnych na rynku polskim, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, 92(4):991-993, 2011.
 4. Płocharski W., Markowski J., Groele B., Stoś K., Owoce, warzywa i soki w zaleceniach żywieniowych – kontrowersje dotyczące spożycia, ”Przemysł Ferentacyjny i Owocowo-Warzywny”, DOI: 10.15199/64.2016.7-8.2, 2016.
 5. Francou A., Hebel P., Braesco V., Drewnowski A., Consumption Patterns of Fruit and Vegetable Juices and Dietary Nutrient Density among French Children and Adults, “Nutrients”, 7(8):6073-6087, 2015.
 6. Zheng J., Zhou Y., Li S., Zhang P., Zhou T., Xu D., Li H., Effects and Mechanisms of Fruit and Vegetable Juices on Cardiovascular Diseases, “International Journal of Molecular Science”, 13(3):555, 2017.
 7. Kardum N., Milovanović B., Savikin K., Zdunić G., Mutavdzn S., Gligorijecić T., Spasić S., Beneficial Effects of Polyphenol-Rich Chokeberry Juice Consumption on Blood Pressure Level and Lipid Status in Hypertensive Subjects, “Journal of Medcian Food”, 18(11): 1231-1238, 2015.
 8. AbdelAziz W.E., Dowidar K.M., El Tantawi M.M., Association of Healthy Eating, Juice Consumption, and Bacterial Counts with Early Childhood Caries, Pediatric dentisty.37(5):462-467,2015
 9. Palacios C., Rivas-Tumanyan S., Morou-Bermudez E., Colon A.M., Torres R.Y., Elias-Boneta E.R., Association between Type, Amount, and Pattern of Carbohydrate Consumption with Dental Caries in 12-Year-Olds in Puerto Rico, “Caries Research”, 50(6):560-570, 2016.
 10. Sonneville K.R., Long M.W., Rifas-Shiman S.L., Kleinman K., Gillman M.W., Taversa E.M., Juice and water intake in infancy and later beverage intake and adiposity: could juice be a gateway drink? “Obesity”, 23(1):170-176, 2015.
 11. Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń dotyczących spożycia wody i innych napojów przez niemowlęta, dzieci i młodzieży, „Standardy Medyczne”, 1:7-15, 2010.
 12. Wytyczne postępowania w ostrej biegunce u dzieci – nowości i zmiany, „Standardy Medyczne” 5:275-284, 2010.
 13. https://1000dni.pl/1-rok-zycia/karmienie-piersia-jak-dlugo-powinno-trwac

 

 

               


O autorze

Weronika Strugała

CZYTAM ARTYKUŁY

Absolwentka dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Swoje doświadczenie zdobywała w róznych poradniach i szpitalach. Jej głównym obszarem zainteresowania jest wpływ żywienia na płodność oraz tzw. programowanie żywieniowe.