menu person_add home

NUTRIGENETYKA

Article image

Nutriepigenetyka: jak dieta może wpływać na nasz wiek epigenetyczny?

dr inż. Agnieszka Kaufman-Szymczyk
Wiktoria Kaczmarek
dr hab. n. med.
Katarzyna Lubecka

01-05-2020

NR 29/2020

Nutriepigenetyka (ang. nutritional epigenetics, nutriepigenetics) to dziedzina nauki zajmująca się badaniem wywołanych dietą modyfikacji epigenetycznych, które zmieniają strukturę chromatyny i funkcje genów, prowadząc do długoterminowych efektów zdrowotnych. Dokładne poznanie zależności między składnikami żywności a naszym kodem epigenetycznym niesie ze sobą ogromne możliwości i nadzieje w zakresie chemoprewencji wielu schorzeń.

czytaj dalej
Article image

Rola interakcji składników żywności z genami w prewencji cukrzycy typu 2

Paulina Hetwer

01-11-2018

NR 20/2018

Występowanie cukrzycy typu 2 (CT2) wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością, w tym z powodu powikłań sercowo-naczyniowych. Szacuje się, że w roku 2030 aż 7,7% ludności świata będzie dotkniętych tym schorzeniem (439 milionów osób dorosłych)1. U podłoża rozwoju CT2 leżą zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Zidentyfikowano wiele polimorfizmów genów (najczęściej będących polimorfizmami pojedynczych nukleotydów – SNP, Single Nucleotide Polymorphism) potencjalnie zwiększających ryzyko zachorowania.

czytaj dalej
Article image

Czy nutrigenetyka daje nadzieję na skuteczną walkę z chorobami cywilizacyjnymi?

Dorota Łukasiewicz-Śmietańska

02-07-2018

NR 18/2018

Średnia długość życia wydłuża się. Raport UE z 2014 roku mówi, iż długość życia wzrosła z 65 lat w 1950 r. do 80 lat w 2010 r. Jednocześnie różne instytucje monitorujące częstość zachorowań na poszczególne choroby podają niepokojące dane dotyczące wzrostu zachorowalności na nowotwory, choroby układu krążenia. Obserwuje się też lawinowy wzrost osób z nadwagą/otyłością.

czytaj dalej
Article image

Zastosowanie badań nutrigenetycznych w okresie prekoncepcyjnym i ciąży

Karolina Karabin

04-05-2018

NR 17/2018

Problem związany z niepłodnością dotyka coraz więcej par starających się o dziecko. Istnieje wiele czynników, które mogą zakłócić możliwość zajścia w ciążę. Część z nich należy do czynników środowiskowych, ale na powodzenie ciąży ma wpływ styl życia oraz dieta. Jak się okazuje liczy się tutaj nie tylko utrzymanie odpowiedniej masy ciała czy też stosowanie zasad piramidy zdrowego żywienia. Kluczem do sukcesu może okazać się wiedza dotycząca polimorfizmów w genach odpowiadających za szlaki metaboliczne składników odżywczych.

czytaj dalej
Article image

Wpływ diety na epigenom człowieka, czyli jak dieta zmienia geny

Karolina Karabin

08-01-2018

NR 15/2018

Wiele uwagi poświęca się związkowi pomiędzy podłożem genetycznym a czynnikami środowiskowymi i ich wpływowi na fenotyp człowieka. Jednak niewiele wspomina się w tym kontekście o zjawiskach epigenetycznych. Zjawiska epigenetycznie i zajmująca się nimi nauka – epigenetyka są łącznikiem pomiędzy podłożem genetycznym a czynnikami środowiskowymi. Jednym z najważniejszych elementów modulujących epigenom człowieka jest żywność, ponieważ może ona nieść w sobie informację, która modyfikuje ekspresję genów w komórce i tym samym może wpływać na tempo starzenia się organizmu oraz ryzyko rozwoju chorób. Bardzo często stosowany jest skrót myślowy: ”dieta zmienia geny”, ale poprawniejszym określeniem jest „dieta zmienia epigenom”.

czytaj dalej