menu close arrow_back_ios person_add home

Wpływ aktywności fizycznej i diety na POChP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), to cichy zabójca, który dosięga corocznie około 15 tysięcy Polaków. Statystyki nie są obiecujące - chorych będzie coraz więcej, nie tylko z powodu wzrastającej liczby osób w podeszłym wieku. Do czynników ryzyka należą palenie tytoniu, ale również zanieczyszczenie powietrza. Co dziesiąta osoba powyżej 30 r. ż. choruje na POChP z czego dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet. Niestety przypuszcza się, że około 1/3 przypadków pozostaje niezdiagnozowana. Choroba ta stanowi również obciążenie dla społeczeństwa, gdyż co roku 20 tys. rent inwalidzkich przyznaje się właśnie z jej powodu1.

PRZYPISY

  1. Wasilewski P., Jak poprawić dostępność i wyniki leczenia? Choroby układu oddechowego, „Kontrola Państwowa”, 2017, nr 2, s. 238-247.
  2. Li. C., Liu Y., Ji Y., Xie L., Hou Z., Efficacy of yoga training in chronic obstructive pulmonary disease patients: A systematic review and meta-analysis, “Complementary therapies in clinical practice”, 2018, 30:33-37.
  3. Salari-Moghaddam A., Milajerdi A., Larijani B., Esmaillzadeh A., Processed red meat intake and risk of COPD: A systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies, “Clinical Nutrition”, 2018, https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.05.020
  4. Kaluza J., Hariis H., Wallin A., Linden A., Wolk A., Dietary Fiber Intake and Risk of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Prospective Cohort Study of Men, “Epidemiology”, 2018, 29(2):254-260.
  5. Cheng S.W.M., McKeough Z., Alison J., Dennis S., Hamer M., Stamatakis E., Associations of total and type-specific physical activity with mortality in chronic obstructive pulmonary disease: a population-based cohort study, ” BMC Public Health”, 2018, 18(1):268.

O autorze

Weronika Strugała

CZYTAM ARTYKUŁY

Absolwentka dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Swoje doświadczenie zdobywała w róznych poradniach i szpitalach. Jej głównym obszarem zainteresowania jest wpływ żywienia na płodność oraz tzw. programowanie żywieniowe.