Alicja Ratajczak

Dietetyk i doktorantka w Katedrze i Klinice Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Autorka wielu prac opublikowanych
w czasopismach krajowych i zagranicznych. Stale poszerzaną wiedzę wykorzystuje jako wykładowca akademicki oraz podczas współpracy ze swoimi pacjentami.

Autor artykułów