Anna Doboszyńska

Kierownik Katedry Pulmunologii oraz Katedry Pielęgniarstwa, Collegium Medicum, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie. Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu. Konsultant wojewódzki ds pulmonologii na Waremii i Mazurach. Specjalistka w zakresie chorów wewnętrznych, chorób płuc, alergologii.

Autor artykułów