Diana Buzalska.jpg

Diana Wolańska-Buzalska

Dietetyk

Dietetyk, ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia. Autorka badania „Zespół metaboliczny a gęstość mineralna kości”, współrealizator projektów i programów dotyczących zwalczania nadwagi i otyłości w Polsce - POL-HEALTH, „Zachowaj równowagę”, projektów edukacji żywieniowej, min. Zielona kraina, Zdrowa ONA. Czynna dietetyczka prowadząca poradnictwo indywidualne i grupowe. Z zamiłowania zainteresowana dietoterapią chorób żywieniowozależnych oraz prawem żywnościowych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementów diety. Autorka tekstów popularnonaukowych, naukowych, prelegentka branżowych warsztatów i konferencji. Wykładowca i opiekun praktyk zawodowych studentów kierunku dietetyka.

Autor artykułów