D-Gumiela167x167.jpg

Dorota Gumiela

Absolwentka kierunku dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Asystent w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Autor artykułów