Karolina Rowgało-Daniel

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, certyfikowana Terapeutka Motywująca Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, specjalistka psychodietetyki, promotorka zrównoważonego podejścia do prowadzonego stylu życia. Jej obecne działania zawodowe koncentrują się wokół psychologii zdrowia oraz wykorzystywania gier i ich elementów jako narzędzi do zmiany zachowania. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywała koordynując oraz współtworząc programy profilaktyki zdrowia, prowadząc szkolenia i warsztaty dla różnorodnych grup odbiorców, a także konsultacje indywidualne z osobami w procesie zmiany nawyków zdrowotnych. Autorka szkoleń o zastosowaniu gamifikacji w kształtowaniu i wspieraniu zmiany zachowań zdrowotnych. Współpracuje z Instytutem Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej „Sanvita

Autor artykułów