Lena Błażejczyk_nowe-1.jpeg

Lena Błażejczyk

Absolwentka dietetyki stosowanej w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, autorka pracy dyplomowej dotyczącej entomofagii. Interesuje się w szczególności zagadnieniem dietetyki przyszłości oraz żywieniem dzieci i młodzieży.

Autor artykułów