menu close arrow_back_ios person_add home

Żywienie w cukrzycy ciążowej

Dietetyk Milena Kuzaka

DIETA W CUKRZYCY

09-01-2018

15/2018

Cukrzyca ciążowa (GDM) stanowi najczęściej występujące zaburzenie metabolizmu węglowodanów, tuż obok cukrzycy typu 1 (T1D) oraz cukrzycy typu 2 (T2D). Jest stanem nietolerancji węglowodanów prowadzącym do hiperglikemii o różnym nasileniu, który pojawia się lub zostaje po raz pierwszy rozpoznany w czasie ciąży1.

Nie ma dokładnych danych epidemiologicznych dotyczących rozpowszechnienia GDM. Jej częstość występowania szacuje się na 3–20%1. Wystąpienie GDM jest związane z podwyższonym ryzykiem pojawienia się powikłań zarówno u matki, jak i dziecka. U matki najczęstszym powikłaniem, które może pojawić się w przyszłości, jest wystąpienie T2D. Szacuje się, że w czasie 5–10 lat po porodzie u co 2 kobiety z przebytą GDM rozwija się nietolerancja węglowodanów lub jawna cukrzyca1. Badania przeprowadzone w ośrodku poznańskim wykazały, że w ciągu sześciu lat po przebyciu GDM 56,2% spośród 153 przebadanych pacjentek miało rozpoznaną nietolerancję węglowodanów lub cukrzycę4. Duża metaanaliza wykazała, że ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 u kobiet po przebytej GDM jest 7-krotnie wyższe niż u kobiet z normoglikemią w czasie ciąży5. Innymi matczynymi powikłaniami GDM są: nadciśnienie tętnicze i stan przedrzucawkowy, wielowodzie, cięcie cesarskie, poród przedwczesny6. Należy również zwrócić uwagę na to, że przebyta cukrzyca ciążowa jest jednym z głównych czynników ryzyka dla rozwoju chorób sercowo-naczyniowych wymienianych wśród otyłości, hipercholesterolemii, palenia tytoniu czy nadciśnienia tętniczego7.

Do najczęstszych powikłań GDM dotyczących płodu należą: makrosomia, dystocja barkowa, poród przedwczesny, kardiomiopatia, poronienie. Hiperglikemia in utero może po urodzeniu wiązać się z następującymi powikłaniami: hipoglikemia, niedojrzałość płucna, niska masa urodzeniowa, zmiany w rozwoju motorycznym, hiperbilirubinemia, hipokalcemia, hipomagnezemia oraz zwiększone ryzyko wystąpienia otyłości, zespołu metabolicznego oraz cukrzycy typu 2 w przyszłości3, 6.

Skuteczna diagnostyka, jak i leczenie GDM, z uwagi na wyżej wymienione możliwe powikłania, są niezwykle istotne. Wprowadzenie odpowiedniej diety i/lub insulinoterapii pozwala na zmniejszenie ich liczby zarówno u matki, jak i u dziecka. Ważna jest także opieka specjalistyczna nad kobietą z przebytą GDM po rozwiązaniu. Prawidłowe leczenie GDM pozwala na prewencji cukrzycy typu 2, zespołu metabolicznego oraz chorób sercowo-naczyniowych w grupie matek i ich dzieci4.

Cukrzyca ciążowa rozpoznawana jest po wykonaniu doustnego obciążenia glukozą (75 g) między 24 a 28 tygodniem ciąży, kiedy jeden z wyników obciążenia jest nieprawidłowy

Ze względu na sposób leczenia można wyróżnić dwa typy GDM:

G1 – nieprawidłowa tolerancja glukozy z normoglikemią przebiegającą w warunkach przestrzegania diety,
G2 – hiperglikemia na czczo lub poposiłkowa mimo stosowania diety; konieczne leczenie dietą i insuliną6.

W Polsce brak jest szczegółowych wytycznych dotyczących postępowania dietetycznego u kobiet z GDM. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w swoich zaleceniach z 2017 roku mówi o następującym leczeniu dietetycznym:

Niektóre z powyższych zaleceń mogą budzić wątpliwości interpretacyjne. Nie ma rozgraniczenia dla poszczególnych kwasów tłuszczowych. Ponadto zalecane przyrosty masy ciała w czasie ciąży są wartościami zaleceń z 1990 roku. W roku 2014 Institute of Medicine opublikował nowe zalecenia dotyczące przyrostów masy ciała w czasie ciąży10.

Nowelizacja Norm Żywienia dla ludności polskiej opracowana w 2012 roku przez Instytut Żywności i Żywienia mówi o normach spożycia makro- i mikroskładników odżywczych dla kobiet w ciąży niepowikłanej9. Nie ma wzmianki o ciąży powikłanej GDM. Również w innych źródłach brak jest takich informacji. Można zatem przyjąć, że zapotrzebowanie energetyczne kobiet ciężarnych z GDM jest takie samo jak zdrowych ciężarnych.

Literatura zagraniczna określa ramy dla żywienia w czasie GDM11. Bardzo mocno podkreśla się, że postępowanie żywieniowe w GDM to kamień węgielny całego leczenia. Brak jest jednak, również za granicą, jasnych wytycznych żywieniowych dotyczących kobiet z GDM. Mało jest również badań na ten temat, a jeśli są, to ich wyniki nie są jednoznaczne. Ponadto kryteria rozpoznania GDM i zalecenia dotyczące samokontroli różnią się od tych w Polsce. Dlatego nie jest łatwo porównywać wyniki badań polskich i zagranicznych.

Prowadzenie prawidłowego sposobu odżywiania podczas GDM jest niezmiernie ważne. Leczenie dietetyczne wraz z aktywnością fizyczną jest pierwszym rodzajem leczenia, jakie jest wprowadzane podczas pierwszej konsultacji lekarskiej. Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (ADA) zaleca zindywidualizowaną konsultację dietetyczną, która ma uwzględniać zwyczaje żywieniowe pacjentki oraz jej upodobania smakowe11. Istotne jest również to, aby zaplanowane posiłki były odpowiedzią na obserwowaną w samokontroli glikemię11.

Celami leczenia dietetycznego GDM są: utrzymanie normoglikemii, brak ketonurii, prawidłowy przyrost masy ciała kobiety6.

Cukrzyca ciążowa (GDM) stanowi najczęściej występujące zaburzenie metabolizmu węglowodanów, tuż obok cukrzycy typu 1 (T1D) oraz cukrzycy typu 2 (T2D). Jest stanem nietolerancji węglowodanów prowadzącym do hiperglikemii o różnym nasileniu, który pojawia się lub zostaje po raz pierwszy rozpoznany w czasie ciąży1.

Chcesz przeczytać więcej?

Pełna treść artykułu, wraz z załącznikami do pobrania, dostępna jest dla prenumeratorów czasopisma, po zalogowaniu się.


O autorze

Milena Kuzaka

CZYTAM ARTYKUŁY

Absolwentka dietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pracownik Poradni Diabetologicznej Instytutu Matki i Dziecka. Zajmuje się konsultacjami dietetycznymi pacjentów z cukrzycą, insulinoopornością, cukrzycą ciążową, chorobami dietozależnymi. Edukator cukrzycowy oraz trener osobistych pomp insulinowych.