menu person_add home

DIETETYKA ONKOLOGICZNA

Article image

Pacjent onkologiczny skrajnie niedożywiony w gabinecie dietetyka

Dietetyk Magdalena Jodkiewicz
Agnieszka Surwiłło-Snarska

01-01-2023

NR 45/2023

Niedożywienie to poważny problem kliniczny, który dotyczy od 30 do 85% pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową, a w ostatnich tygodniach życia występuje u 80–90% chorych. U 20% pacjentów wyniszczenie jest bezpośrednią przyczyną zgonu. Zgodnie z obecnymi standardami każdy chory po diagnozie choroby nowotworowej powinien być poddany ocenie stanu odżywienia oraz otrzymać właściwie dopasowane leczenie żywieniowe.

czytaj dalej
Article image

Żywienie chorych na nowotwory przełyku

Dietetyk Magdalena Jodkiewicz
Agnieszka Surwiłło-Snarska

01-01-2023

NR 45/2023

Rak przełyku jest dość rzadko występującym nowotworem, ale cechuje się złym rokowaniem, a dodatkowo jego leczenie jest trudne. Pacjenci z tym rozpoznaniem są wyjątkowo zagrożeni niedożywieniem. Diagnostyka raka przełyku jest głównie przeprowadzana przy pomocy endoskopii, a podstawą rozpoznania jest wynik badania histologicznego wycinków pobranych w czasie badania1.

czytaj dalej