menu close arrow_back_ios person_add home

Przegląd diet przemysłowych dla chorych onkologicznych

Dietetyk kliniczny Adrianna Frelich

NOWOŚCI W ŻYWNOŚCI

01-09-2016

7/2016

Leczenie żywieniowe jest integralną częścią procesu leczniczego u chorych onkologicznych. Ma ono na celu utrzymanie lub poprawę czynności narządów oraz powstrzymanie utraty masy ciała.

 

Osobom, które nie są w stanie przyjąć przynajmniej 60% całodobowego zapotrzebowania na energię drogą doustną, należy zaproponować połączone żywienie dojelitowe i pozajelitowe. Żywienie parenteralne stosuję się w przypadkach, gdy żywienie przez przewód pokarmowy jest niemożliwe lub niewystarczające2. Stosuje się je wtedy, gdy stwierdza się:

Konsultacja dietetyczna powinna być pierwszym krokiem w interwencji żywieniowej. Poprawnie zaplanowana porada dietetyczna jest najbezpieczniejszym, najprostszym i najtańszym sposobem na utrzymanie i/lub poprawę prawidłowego stanu odżywienia. Europejskie Stowarzyszenie Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, ESPEN) uważa, że zasadność i skuteczność stosowania poradnictwa dietetycznego u chorych onkologicznych ma stopień wiarygodności dowodów naukowych A wg Evidence Based Medicine4.
 

Dostępność preparatów do leczenia żywieniowego jest coraz większa. Tabela zamieszczona w załączniku do pobrania  przedstawia wybrane produkty do żywienia dojelitowego lub doustnego wraz z ich krótką charakterystyką.

PRZYPISY

  1. Sobotka L., Podstawy żywienia klinicznego, Korta T., Łyszkanowska M. (red. pol. wyd.), PZWL, Warszawa 2007.
  2. Kłęk S., Jankowski M., Kruszewski W.J. et al., Clinical nutrition in oncology: Polish recommendations, „Oncol Clin Pract.” 11, 2015, 172–188.
  3. Kłęk S., Leczenie żywieniowe w onkologii, „Onkol. Prak. Klin.” 7(5), 2011, 269–273.
  4. Kłęk S. i wsp., Polskie Rekomendacje Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Onkologii — część II: Żywienie drogą przewodu pokarmowego (żywienie dojelitowe), „Onkol. Prak. Klin.” 9(6), 2013, 209–215.
  5. www.polspen.pl

O autorze

Adrianna Frelich

CZYTAM ARTYKUŁY

Tytuł magistra dietetyki zdobyła na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Współpracuje z przychodnią Premium Medical oraz Instytutem Sanvita. Poza tym pracuje w branży badań klinicznych, dbając o ich prawidłowy przebieg oraz rozwój.