menu close arrow_back_ios person_add home

Gluten w diecie niemowląt a ryzyko celiakii

Nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN)

Eksperci ESPGHAN nie zdefiniowali pojęcia „duża ilość glutenu” (pkt 6), jak również nie sformułowali oficjalnych rekomendacji dotyczących wprowadzenia glutenu do diety niemowląt, których krewny pierwszego stopnia choruje na celiakię (pkt 4). W tej grupie dzieci wydaje się uzasadnione wykonanie badania genetycznego na obecność genów HLA-DQ2/DQ8 przed podjęciem decyzji o terminie włączenia glutenu do diety. Dzieci posiadające przynajmniej jeden z genów ryzyka celiakii mogą odnieść korzyść z opóźnienia podawania glutenu do wieku powyżej 1. roku życia. Odroczenie włączenia glutenu nie zapobiegnie chorobie, ale opóźni wystąpienie jej objawów.

 

WIĘCEJ O DIECIE BEZGLUTENOWEJ W ARTYKUŁACH:

 

PRZYPISY

  1. Szajewska H., Shamir R., Mearin L. i wsp., Gluten introduction and the risk of coeliac disease: a position paper by the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, "Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition", 2016, 62: 507–513.
  2. Sawiec P., Szajewska H., Wprowadzenie glutenu do diety a ryzyko celiakii. Aktualne (2016) stanowisko ESPGHAN, http://www.mp.pl/pediatria/artykuly-wytyczne/wytyczne/142966,wprowadzanie-glutenu-do-diety-a-ryzyko-celiakii-stanowisko-espghn.

O autorze

Redakcja

CZYTAM ARTYKUŁY