menu close arrow_back_ios person_add home

Przegląd produktów bogatych w sterole/stanole roślinne

Dietetyk kliniczny Adrianna Frelich

NOWOŚCI W ŻYWNOŚCI

04-05-2017

11/2017

Fitosterole od wielu lat mają opinię korzystnie działających na organizm człowieka, a przede wszystkim na stężenie cholesterolu LDL w surowicy krwi.

PRZYPISY

  1. Włodarek D., Stanole – znaczenie w leczeniu hipercholesterolemii, „Endokrynol Otyłość” 1(2), 2005, 31−34.
  2. Broda G., Rywik S., Wieloośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności – projekt WOBASZ. Zdefiniowanie problemu oraz cele badania, „Kardiol Pol” 63, 2005, 6.
  3. Nowak A., Fitosterole w codziennej diecie, „Post Fitoter” 1, 2011, 48−51.
  4. Kopeć A. i wsp., Charakterystyka i prozdrowotne właściwości steroli roślinnych, „Żywn Nauka Technol Jakość” 3(76), 2011, 5−14;.
  5. Kozłowska-Wojciechowska M. i wsp., Stanole roślinne – niedoceniany element diety w profilaktyce i terapii chorób układu krążenia na tle miażdżycy, „Nadciśn Tętn” 14(4), 2010, 344−353.
  6. Jones P.J., Howell T., Short-term administration of tall oil phytosterols improve plasma lipid profiles in subjects with different cholesterol levels, „Metabolism” 47, 1998, 751−756.
  7. Wang Y., Ebine N., Jia X., Jones P.J., Fairow C., Jaeger R., Very long chain fatty acids (policosanols) and phytosterols affects plasma lipid levels and cholesterol biosynthesis in hamsters, „Metabolism” 54, 2005, 508−514.
  8. Varady K.A., Houweling A.H., Jones P.J., Effect of plant sterols and exercise training on cholesterol absorbtion and synthesis in previously sedentary hypercholeseolemic subjects, „Transl. Res.” 1499, 2007, 22−30.
  9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2004 z dnia 31 marca 2004 r. dotyczące etykietowania żywności oraz składników żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli i/lub estrów fitostanoli (Dz. Urz. UE 287, L 97/44).

O autorze

Adrianna Frelich

CZYTAM ARTYKUŁY

Tytuł magistra dietetyki zdobyła na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Współpracuje z przychodnią Premium Medical oraz Instytutem Sanvita. Poza tym pracuje w branży badań klinicznych, dbając o ich prawidłowy przebieg oraz rozwój.