menu close arrow_back_ios person_add home

Żywność ekologiczna

Dietetyk, psychodietetyk Ewelina Estkowska

PRAWO

04-05-2018

17/2018

Rynek produktów ekologicznych należy do dynamicznie rozwijających się sektorów rynku w krajach wysoko rozwiniętych. Spowodowane jest to zmianami, które zachodzą w zachowaniach i preferencjach konsumentów. Konsumenci w decyzjach dotyczących zakupów uwzględniają m.in. kryteria związane z ochroną środowiska.

Definicja

 

Żywność ekologiczna – zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 – to żywność, w której co najmniej 95% składników pochodzenia rolnego stanowią składniki pochodzące z rolnictwa ekologicznego1.

„Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcją żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji odpowiadającą wymaganiom niektórych konsumentów preferujących wyroby wytwarzane przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów. Ekologiczna metoda produkcji pełni zatem podwójną funkcję społeczną: z jednej strony dostarcza towarów na specyficzny rynek kształtowany przez popyt na produkty ekologiczne, a z drugiej strony jest działaniem w interesie publicznym, ponieważ przyczynia się do ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i rozwoju obszarów wiejskich”.

W rolnictwie ekologicznym nie stosuje się nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, zachowana jest żyzność gleby, różnorodność biologiczna i szanowane jest środowisko naturalne.

Główne cechy żywności ekologicznej:

 

Znakowanie

 

Unijne logo produktów ekologicznych – tzw. „euroliść” stanowi połączenie flagi Unii Europejskiej i liścia symbolizującego naturę i ideę zrównoważonego rozwoju. Zostało ono wprowadzone 1 lipca 2010 r. przez Unię Europejską. Obecność tego logo na produktach oznacza ich zgodność z rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie rolnictwa ekologicznego.

Unijne logo musi być stosowane w oznakowaniu ekologicznych produktów paczkowanych, wprowadzanych do obrotu jako ekologiczne zgodnie z wymogami UE, zawierających co najmniej 95% składników pochodzenia ekologicznego. Dodatkowo musi znajdować się w widocznym miejscu, być czytelne i nieusuwalne.

Według przyjętego ustawodawstwa na wszystkich produktach ekologicznych musi być także zamieszczony kod jednostki certyfikującej i nazwa ostatniego podmiotu (czyli rolnika/sprzedawcy/przetwórcy) zajmującego się przygotowaniem danego towaru do obrotu.

Produkcja żywności ekologicznej jest objęta specjalnym urzędowym systemem kontroli i certyfikacji. Kontrola w rolnictwie ekologicznym ma na celu gwarancję jakości, która jest podwaliną zaufania konsumentów. Kontroli podlegają wszystkie etapy wytwarzania produktów2.

Rynek produktów ekologicznych należy do dynamicznie rozwijających się sektorów rynku w krajach wysoko rozwiniętych. Spowodowane jest to zmianami, które zachodzą w zachowaniach i preferencjach konsumentów. Konsumenci w decyzjach dotyczących zakupów uwzględniają m.in. kryteria związane z ochroną środowiska.

Chcesz przeczytać więcej?

Pełna treść artykułu, wraz z załącznikami do pobrania, dostępna jest dla prenumeratorów czasopisma, po zalogowaniu się.


O autorze

Ewelina Estkowska

CZYTAM ARTYKUŁY

Absolwentka SGGW w Warszawie na kierunku dietetyka oraz technologia żywności i żywienia człowieka. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki SWPS w Warszawie. Współpracowała z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej. Właścicielka poradni dietetycznej, pracuje z pacjentami zmagającymi się z chorobami dietozależnymi, kobietami w ciąży i podczas laktacji oraz sportowcami.