menu close arrow_back_ios person_add home

Wyzwania żywieniowe w chorobie Alzheimera

Specjalistka w zakresie immunologii Sylwia Skrzyńska

Z GABINETU DIETETYKA

04-07-2016

6/2016

Choroba Alzheimera (ang. Alzheimer’s disease) dotyczy obecnie ponad 30 milionów osób na świecie, a wg prognoz demograficznych do 2050 r. zostanie zdiagnozowanych ponad 115 miliona przypadków. Choroba ta dotyka głównie osoby po 65 roku życia i jest najczęstszą przyczyną otępienia w tej grupie wiekowej.

Etiologia i objawy choroby Alzheimera

Czynniki ryzyka są niejednoznaczne, zaś etiologia choroby nie została w pełni wyjaśniona. Wiadomo jednak, że jej charakterystyczną cechą jest stopniowe i nieodwracalne zwyrodnienie i obumieranie neuronów w mózgu. Odpowiedzialne za to są powstające w mózgu tzw. płytki starcze (zewnątrzkomórkowe agregaty peptydu amyloidu β, tzw. Aβ) oraz tzw. sploty neurofibrylarne (wewnątrzkomórkowe kompleksy hiperfosforylowanego białka Tau − p-Tau). Zmiany te zlokalizowane są w obszarach odpowiedzialnych za pamięć, uczenie się oraz emocje i powodują obniżanie ilości połączeń synaptycznych oraz stopniowe zwyrodnienie i obumieranie neuronów1.

Choroba Alzheimera rozwija się powoli i bardzo często na samym początku jest niezauważalna. Pierwsze objawy najczęściej przypisywane są zmianom związanym z wiekiem, a nie bezpośrednio rozwijającemu się schorzeniu. Charakterystyczne dla choroby Alzheimera są zaburzenia pamięci krótkotrwałej i uczenia się (najczęstsze objawy), problemy z wykonaniem bardziej złożonych zadań wymagających pamięci, koncentracji, myślenia abstrakcyjnego, pogarszanie się pamięci długoterminowej (w miarę postępu choroby), zaburzenia językowe (od problemów ze znalezieniem właściwego słowa aż po afazję), zaburzenia wzrokowo-przestrzenne (od „gubienia i szukania” rzeczy aż po brak orientacji nawet we własnym domu), zaburzenia praksji, a w zaawansowanych stadiach choroby trudności w rozpoznawaniu znajomych osób. Chorym często towarzyszą objawy depresyjne (u ok.25% chorych), zaburzenia zachowania, objawy psychotyczne, urojenia, zespoły błędnego rozpoznawania, pobudzenia i zaburzenia snu2.

 

Diagnostyka i leczenie farmakologiczne

Diagnostyka choroby Alzheimera jest bardzo trudna. Obecnie jedyne pewne rozpoznanie daje tylko badanie neuropatologiczne, podczas którego stwierdza się obecność płytek starczych i złogów neurofibrylarnych oraz atrofię części mózgu. W praktyce klinicznej wykorzystuje się jednak szereg badań ułatwiających przyżyciowe rozpoznanie choroby. Postępowanie diagnostyczne obejmuje wywiad (zarówno z chorym, jak i z osobą towarzyszącą/opiekunem), ocenę zaburzeń poznawczych (skala MMSE, test zegara, ADL, IADL i inne skale oraz testy neuropsychologiczne), badanie fizykalne (w tym także badanie neurologiczne i psychiatryczne) oraz badania laboratoryjne (w tym ocena markerów z płynu mózgowo-rdzeniowego, m.in. ilości Aβ, całkowitego białka tau, p-tau) oraz neuroobrazowanie, tj. TK, MRI, PET2, 3.

Obecnie leczenie choroby Alzheimera jest jedynie leczeniem objawowym. Ponieważ stwierdzono, iż w mechanizmie choroby znaczącą rolę odgrywa niedobór acetylocholiny i upośledzenie przekaźnictwa cholinergicznego, leczenie obejmuje dwie grupy leków: inhibitory acetylocholinowe (donepezil, rivastigmina, galantamina) i memenatynę (Ebixa, Axura). Cały czas poszukiwane są leki zapobiegające powstawaniu lub też usuwające już istniejące płytki starcze i złogi neurofibrylarne. Jednak leki te pozostają nadal w fazie badań klinicznych. W ostatnich latach coraz większą wagę przykłada się do zajęć grupowych, podczas których chorzy wspólnie wykonują zadania wspomagające funkcje poznawcze oraz ćwiczenia usprawniające pamięć2, 3.

Choroba Alzheimera (ang. Alzheimer’s disease) dotyczy obecnie ponad 30 milionów osób na świecie, a wg prognoz demograficznych do 2050 r. zostanie zdiagnozowanych ponad 115 miliona przypadków. Choroba ta dotyka głównie osoby po 65 roku życia i jest najczęstszą przyczyną otępienia w tej grupie wiekowej.

Chcesz przeczytać więcej?

Pełna treść artykułu, wraz z załącznikami do pobrania, dostępna jest dla prenumeratorów czasopisma, po zalogowaniu się.


O autorze

Sylwia Skrzyńska

CZYTAM ARTYKUŁY

Absolwentka Politechniki Łódzkiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na co dzień zajmuje się badaniami klinicznymi, autorka wielu publikacji naukowych i prelegentka konferencji naukowych.