menu close arrow_back_ios person_add home

Wiek podeszły jako przyczyna obniżenia odporności wrodzonej

Specjalistka w zakresie immunologii Sylwia Skrzyńska

ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH

03-03-2017

10/2017

Leczenie żywieniowe wspomagające układ odpornościowy u osób starszych.

Starzenie się jest procesem złożonym, ingerującym w działanie wielu układów, w tym także układu odpornościowego. Koncepcja immunostarzenia odzwierciedla zmiany związane z wiekiem zachodzące w układzie immunologicznym zarówno w mechanizmach odpowiedzi wrodzonej, jak i nabytej, które przekładają się na zmiany w generowaniu odpowiedzi przeciw własnym i obcym antygenom.

 

Obniżenie ilości komórek uczestniczących w obronie organizmu oraz znaczne osłabienie ich funkcji u osób starszych przyczynia się do zwiększonej podatności na choroby infekcyjne, gorszej odpowiedzi na szczepienia, zwiększenia częstości występowania nowotworów, chorób autoimmunologicznych i innych chorób przewlekłych charakteryzujących się występowaniem stanu zapalnego.

Ze względu na swoistość działania można wyróżnić odpowiedź immunologiczną:

U osób w wieku podeszłym obydwa rodzaje odpowiedzi immunologicznej ulegają pogorszeniu, jednak odpowiedź nabyta, zarówno humoralna, jak i komórkowa, jest znacznie bardziej dotknięta procesem starzenia1, 2.

 

Zmiany odpowiedzi immunologicznej

Odpowiedź wrodzona

Skóra i błony śluzowe

Skóra i błony śluzowe stanowią mechaniczną barierę i pierwszą linię obrony przed patogenami. Wraz z wiekiem obniża się tempo powstawania nowych komórek skóry, ilość wydzielanego potu oraz sebum, co prowadzi do zmian strukturalnych skóry, m.in. do spłycenia naskórka, zanikania komórek Langerhansa, melanocytów, skóry właściwej i tkanki podskórnej. W błonach śluzowych (głównie nosa) działanie "aparatu" śluzówkowo-rzęskowego (usuwającego wirusy) praktycznie nie ulega zmianie pod wpływem wieku, podobnie jak poziom sekrecyjnych przeciwciał sIgA, z którymi w pierwszej kolejności stykają się antygeny atakujące błony śluzowe1, 2.

Komórki dendrytyczne

Komórki dendrytyczne odpowiadają za pierwsze rozpoznanie patogenów, ich fagocytozę, migrację do regionalnych węzłów chłonnych, indukują „dziewicze” limfocyty T, regulują odpowiedź limfocytów B i komórek NK, przez co stanowią pomost między odpowiedzią wrodzoną i nabytą. U osób starszych ogólna liczba komórek dendrytycznych nie zmienia się istotnie, jednak ich pewne subpopulacje ulegają zmniejszeniu. Wraz z wiekiem stwierdza się zmiany w funkcjonowaniu receptorów PRRs (ang. pattern recognition receptors), co powoduje znacznie słabsze rozpoznawanie patogenów przez komórki dendrytyczne. Sam proces fagocytozy i migracji także jest osłabiony, za co z kolei odpowiadają zaburzenia w funkcjonowaniu szlaku 3-kinazy fosfatydyloinozytolu1, 2.

Leczenie żywieniowe wspomagające układ odpornościowy u osób starszych.

Chcesz przeczytać więcej?

Pełna treść artykułu, wraz z załącznikami do pobrania, dostępna jest dla prenumeratorów czasopisma, po zalogowaniu się.


O autorze

Sylwia Skrzyńska

CZYTAM ARTYKUŁY

Absolwentka Politechniki Łódzkiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na co dzień zajmuje się badaniami klinicznymi, autorka wielu publikacji naukowych i prelegentka konferencji naukowych.