Anna Kania-Żak

Lekarz psychiatra

Psychiatra, psychoterapeuta uzależnień i współuzależnień w procesie certyfikacji, wykładowca w Szkole Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku, obecnie uczestniczy w Szkole Trenerów Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych w Krakowie, współpracuje z Instytutem Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej Sanvita w Warszawie.

Autor artykułów