Liliana-Pratzer-cz-b.jpg

Liliana Pratzer-Kubicka

Dietetyk

Zdobywała wiedzę na SGGW i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pasjonatka nauki języków obcych, włada biegle językiem angielskim i  francuskim. W ‘English for Clinical Dietetics and Nutrition’ jest odpowiedzialna za language content development.

Autor artykułów