M-Lewandowicz.jpg

Marta Lewandowicz-Umyszkiewicz

Doktor nauk medycznych, pracownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Dietetyk oraz prezes zarządu Fundacji Dietoterapii i Promocji Zdrowia „KIERUNEK ZDROWIE”. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii”. Dietetyk oraz wykładowca w „WSWOP” Hospicjum Domowe. Na co dzień zajmuje się pracą z pacjentami oraz badaniami klinicznymi.
Autorka wielu publikacji naukowych. prelegentka konferencji naukowych.

Autor artykułów