Wiktoria Kaczmarek

Studenckie Koło Naukowe Nutriepigenomiki, Zakład Chemii Biomedycznej, Katedra Biochemii Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, e-mail: wiktoria.kaczmarek@stud.umed.lodz.pl

Autor artykułów