menu close arrow_back_ios person_add home

Specyficzne zaburzenia odżywiania. Aktualne kryteria diagnostyczne wg DSM-V

Psycholog, psychodietetyk Małgorzata Jolanta Kaczyńska

PSYCHODIETETYKA

01-09-2016

7/2016

W maju 2013 r. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wydało piątą edycję klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

W artykule, obok specyfiki poszczególnych zaburzeń, omówiono najważniejsze zmiany w kryteriach diagnostycznych anoreksji i bulimii, a także opisano zespół gwałtownego objadania się, który w DSM-V został uznany za osobną jednostkę nozologiczną.

 

ANOREKSJA

Pojęcie anorexia powstało z połączenia greckich słów an (brak) i orexis (apetyt). Anoreksja nervosa (AN, jadłowstręt psychiczny) jest zaburzeniem odżywiania (ZO) charakteryzującym się zniekształconym obrazem ciała, intensywnym lękiem przed przybraniem na wadze i zachowaniami powstrzymującymi przyrost masy ciała prowadzącymi do skrajnego odchudzania1, 2.

Pierwsza zmiana w DSM-V polega na zrezygnowaniu z kryterium lęku przed przytyciem jako niezbędnym do zdiagnozowania AN (kryterium B). Kryterium to rozszerzono o zachowania, które zakłócają przyrost masy ciała3. Kolejna zmiana (kryterium C) dotyczy tego, że według aktualnych kryteriów zniekształcenie obrazu ciała nie jest niezbędne do rozpoznania AN. Ostatnią znaczącą zmianą jest usunięcie jako obligatoryjnego kryterium utraty miesiączki4, 5.

 

Kryteria diagnostyczne jadłowstrętu psychicznego wg DSM-V6:

  1. Ograniczenia poboru energii względem zapotrzebowania, prowadzące do znacząco niskiej masy ciała w kontekście wieku, płci, zdrowia fizycznego. Znacznie mniejsza masa jest zdefiniowana jako masa, która jest mniejsza niż minimalna normalna.
  2. Intensywny lęk przed przyrostem masy ciała i przytyciem lub uporczywe zachowania, które kolidują z przyrostem masy ciała, nawet gdy masa ciała jest znacząco niska.
  3. Zakłócenie sposobu przeżywania masy i kształtu własnego ciała, nadmierny wpływ masy ciała lub jego kształtu na samoocenę albo zaprzeczanie powadze aktualnie niskiej masy ciała.

 

Podtypy:

Postać ograniczająca − w ciągu ostatnich 3 miesięcy osoba nie podejmuje regularnie zachowań typu objadanie się lub oczyszczanie (tzn. prowokowanie przez siebie wymiotów, nadużywanie leków przeczyszczających, moczopędnych lub wlewów przeczyszczających).

Postać z napadami objadania się − w ciągu ostatnich 3 miesięcy osoba regularnie podejmuje zachowania typu objadanie się lub oczyszczanie.

 

W maju 2013 r. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wydało piątą edycję klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Chcesz przeczytać więcej?

Pełna treść artykułu, wraz z załącznikami do pobrania, dostępna jest dla prenumeratorów czasopisma, po zalogowaniu się.


O autorze

Małgorzata Jolanta Kaczyńska

CZYTAM ARTYKUŁY

Certyfikowany terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Od 2010 r. jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Warszawie, prowadzi terapie indywidualne i grupowe, w Instytucie Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej „Sanvita”.