menu close arrow_back_ios person_add home

Leczenie Żywieniowe | 1/2024

Szanowni Państwo,

Z prawdziwą przyjemnością przekazuję na Państwa ręce pierwsze wydanie magazynu Leczenie Żywieniowe, dedykowane w całości interwencjom w zakresie żywienia pacjentów onkologicznych. Wyodrębnienie nowego tytułu w ramach działań redakcji Współczesnej Dietetyki jednoznacznie podkreśla wagę, jaką przypisuje się w postępach leczenia, właściwemu odżywieniu pacjentów. Niniejszym powstało czasopismo dedykowane dietetykom oraz innym członkom zespołów terapeutycznych zaangażowanym w proces leczenia osób przewlekle chorych.

Na początek, poruszyliśmy w tym wydaniu tematykę prehabilitacji pacjentów onkologicznych oraz najnowsze „Rekomendacje w zakresie stosowania prehabilitacji (…)”, które niedawno ukazały się na łamach „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”. Dr Maria Brzegowy szczególną uwagę poświęca przygotowaniu żywieniowemu oraz przeciwdziałaniu niedożywieniu w procesie leczenia. Zagadnienie kacheksji nowotworowej rozwija mgr Joanna Walasek, która proponuje interwencje żywieniowe w celu łagodzenia dolegliwości towarzyszących chorobie nowotworowej, a tym samym poprawy chęci przyjmowania pokarmów.

Polecam uwadze Czytelników także artykuł dr Mai Czerwińskiej- -Rogowskiej, w którym omawia najnowsze badania na temat przeciwnowotworowego działania likopenu, jak również jego stymulującego wpływu na układ immunologiczny w procesie leczenia nowotworów. Na koniec warto zapoznać się z przeglądem zaleceń żywieniowych dla chorych na nowotwory głowy i szyi, zebranych przez dr Agnieszkę Surwiłło-Snarską oraz dr Magdalenę Jodkiewicz.

Serdecznie dziękuję Polskiemu Towarzystwu Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu za wsparcie merytoryczne przy powstaniu niniejszego wydania, a w szczególności za objęcie tytułu patronatem Towarzystwa.

Z życzeniami dobrego Nowego Roku! Ania Gadzińska-Kryjak Redaktorka naczelna

czytaj dalej LZ nr 1_web-01.png


Article image

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rola procesów tłuszczozależnych w walce z nowotworami

Pierwszym krokiem opieki nad każdym pacjentem objętym leczeniem onko- logicznym powinno bezwarunkowo być wdrożenie odpowiedniego odżywia- nia. Wyniki badań naukowych u pacjentów nie pozostawiają wątpliwości, że fundamentem skutecznego, czyli zgodnego z genetyką i fizjologią organizmu człowieka odżywiania są wyższe tłuszcze budulcowe.

czytaj dalej
Article image

LECZENIE ŻYWIENIOWE

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

dr Maria Brzegowy

Włączenie do diety pacjenta żywności specjalnego przeznaczenia medycznego stanowi pierwszą metodę interwencji z zakresu leczenia żywieniowego. Decyzję o jej rozpoczęciu podejmuje się w sytuacji, w której pacjent nie jest w stanie pokryć swojego zapotrzebowania na składniki pokarmowe, spożywając dietę tradycyjną, doustną, bądź gdy taki sposób odżywiania jest dla niego niewystarczający. Podstawową zaletą żywności specjalnego przeznaczenia medycznego jest jej skład oraz niewielka objętość, co znajduje zastosowanie zwłaszcza w przypadku chorych ze zmniejszonym apetytem.

czytaj dalej

LECZENIE ŻYWIENIOWE

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

dr Maria Brzegowy

Article image

Włączenie do diety pacjenta żywności specjalnego przeznaczenia medycznego stanowi pierwszą metodę interwencji z zakresu leczenia żywieniowego. Decyzję o jej rozpoczęciu podejmuje się w sytuacji, w której pacjent nie jest w stanie pokryć swojego zapotrzebowania na składniki pokarmowe, spożywając dietę tradycyjną, doustną, bądź gdy taki sposób odżywiania jest dla niego niewystarczający. Podstawową zaletą żywności specjalnego przeznaczenia medycznego jest jej skład oraz niewielka objętość, co znajduje zastosowanie zwłaszcza w przypadku chorych ze zmniejszonym apetytem.

Czytam więcej

LECZENIE ŻYWIENIOWE

Znaczenie likopenu w profilaktyce nowotworowej

dr n. med. i n. o zdr. Maja Czerwińska-Rogowska

Article image

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na nowo- twory poszukujemy nowych sposobów na ich skuteczniejsze leczenie. Jedną z metod jest znalezienie naturalnych rozwiązań wspomagających leczenie oraz zmniejszających ryzyko chorób nowotworowych. Wśród składników o takim działaniu jest m.in. likopen.

Czytam więcej
Article image

LECZENIE ŻYWIENIOWE

Dobry posiłek w szpitalu. Omówienie zasad programu z uwzględnieniem potrzeb pacjentów onkologicznych

mgr Natalia Mogiłko

Od lat mamy świadomość, że żywienie chorych było często niezbilansowane i niskiej jakości, co pokrywa się z wnioskami zawartymi w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z 2018 roku o żywieniu w szpitalu, którego najważniejszy i najbardziej zatrważający wniosek brzmi: „System ochrony zdrowia nie gwarantuje prawidłowego żywienia pacjentów w szpitalach”2.

czytaj dalej

LECZENIE ŻYWIENIOWE

Dobry posiłek w szpitalu. Omówienie zasad programu z uwzględnieniem potrzeb pacjentów onkologicznych

mgr Natalia Mogiłko

Article image

Od lat mamy świadomość, że żywienie chorych było często niezbilansowane i niskiej jakości, co pokrywa się z wnioskami zawartymi w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z 2018 roku o żywieniu w szpitalu, którego najważniejszy i najbardziej zatrważający wniosek brzmi: „System ochrony zdrowia nie gwarantuje prawidłowego żywienia pacjentów w szpitalach”2.

Czytam więcej
Article image

LECZENIE ŻYWIENIOWE

Zalecenia żywieniowe przy dolegliwościach towarzyszących chorobie nowotworowej

mgr Joanna Walasek

Dolegliwości pacjentów onkologicznych będące w szczególności efektami ubocznymi zastosowanej terapii w nadrzędny sposób mogą przyczyniać się do rozwoju niedożywienia. W niniejszym artykule omawiamy zalecenia żywieniowe, które mogą pomóc pacjentom w pokonaniu dolegliwości i zwiększyć ochotę na przyjmowanie pokarmów, zmniejszając tym samym ryzyko kacheksji nowotworowej.

czytaj dalej

LECZENIE ŻYWIENIOWE

Zalecenia żywieniowe przy dolegliwościach towarzyszących chorobie nowotworowej

mgr Joanna Walasek

Article image

Dolegliwości pacjentów onkologicznych będące w szczególności efektami ubocznymi zastosowanej terapii w nadrzędny sposób mogą przyczyniać się do rozwoju niedożywienia. W niniejszym artykule omawiamy zalecenia żywieniowe, które mogą pomóc pacjentom w pokonaniu dolegliwości i zwiększyć ochotę na przyjmowanie pokarmów, zmniejszając tym samym ryzyko kacheksji nowotworowej.

Czytam więcej
Article image

LECZENIE ŻYWIENIOWE

Żywienie chorych na nowotwory głowy i szyi

dr n. med. Magdalena Jodkiewicz, dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Surwiłło-Snarska

Nowotwory głowy i szyi są istotnym problemem klinicznym w Polsce i na świecie. Dotyczą grupy nowotworów narządów jamy ustnej, wargi, gardła, zatok obocznych nosa, jamy nosa, gruczołów ślinowych oraz ucha. Wśród nowotworów głowy i szyi najczęściej spotykanym typem histologicznym jest rak płaskonabłonkowy1. Leczenie nowotworów głowy i szyi obarczone jest wysoką toksycznością w związku z tym interwencja żywieniowa jest nieodłącznym jej elementem.

czytaj dalej

LECZENIE ŻYWIENIOWE

Żywienie chorych na nowotwory głowy i szyi

dr n. med. Magdalena Jodkiewicz, dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Surwiłło-Snarska

Article image

Nowotwory głowy i szyi są istotnym problemem klinicznym w Polsce i na świecie. Dotyczą grupy nowotworów narządów jamy ustnej, wargi, gardła, zatok obocznych nosa, jamy nosa, gruczołów ślinowych oraz ucha. Wśród nowotworów głowy i szyi najczęściej spotykanym typem histologicznym jest rak płaskonabłonkowy1. Leczenie nowotworów głowy i szyi obarczone jest wysoką toksycznością w związku z tym interwencja żywieniowa jest nieodłącznym jej elementem.

Czytam więcej

Nadzór merytoryczny

REDAKTOR PROWADZĄCA

dr n. med. Aneta Kościołek

REDAKTOR NACZELNA

Anna Gadzińska-Kryjak

Wszystkie wydania