menu close arrow_back_ios person_add home

Strategie żywieniowe w przypadku migreny

Około 11% dorosłych na świecie cierpi na migrenę. Jej patofizjologia nie jest do końca poznana, ale wśród czynników wywołujących napady migreny wskazuje się często czynniki żywieniowe. Czy odpowiednia dieta może złagodzić lub wyeliminować objawy uporczywego bólu głowy?

Migrena to przewlekłe neurologiczne zaburzenie charakteryzujące się epizodycznymi atakami często jednostronnych bólów głowy, którym towarzyszą objawy ze strony układu autonomicznego, a także wrażliwość na światło i dźwięki. Część pacjentów w trakcie napadu skarży się także na mdłości, wymioty, zaburzenia perystaltyki jelit, wrażliwość na zapachy oraz osłabienie mięśniowe. Stan ten wyłącza z życia społecznego, pracy czy szkoły na co najmniej kilka godzin, do nawet kilku dni.

Migrenę dzieli się na klasyczną i z występującą aurą, w której napad bólu poprzedzają zaburzenia widzenia. Co ciekawe, migrena częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn.

Uważa się, że pewne cechy fizjologiczne mogą predysponować do wystąpienia migreny. Wśród nich wymienia się metabolizm serotoniny, aktywację płytek krwi, zwiększoną wrażliwość na tlenek azotu, obniżone poziomy enzymów metabolicznych, nieprawidłową funkcję receptorów opioidowych i nieprawidłowości w elektroencefalografii (EEG)1.

Z powodu nieprzyjemnego charakteru bólu i znacznego ograniczenia funkcjonowania dużą rolę przykłada się do odpowiedniej prewencji, która ma na celu zmniejszenie częstości oraz intensywności ataków. W tym celu stosuje się beta-blokery, antydepresanty, antagonisty kanału wapniowego i serotoniny, niesteroidowe leki przeciwzapalne, ryboflawinę (witaminę B2) i wysokie dawki leków przeciwdrgawkowych1. Czasami jednak leczenie niesie ze sobą szereg skutków ubocznych lub jest po prostu nieskuteczne, co generuje potrzebę szukania pomocy u fizjoterapeutów, psychologów oraz dietetyków.

 

Wpływ żywienia na występowanie migreny

Wśród czynników wyzwalających napad pacjenci często wymieniają pogodę, alkohol, stres, silny zapach, ekspozycję na światło i dźwięki, a także żywność. Patofizjologia migreny nie jest do końca poznana, ale sugeruje się, że czynniki żywieniowe mogą przyczyniać się do jej występowania, być może poprzez proces zapalenia i rozszerzania naczyń krwionośnych. Żywieniowe czynniki wyzwalające napad mogą mieć wpływ na patofizjologię migreny na co najmniej jednym etapie ataku. Mogą wpływać na korę mózgową, nerw trójdzielny, jądro nerwu trójdzielnego, wzgórze i szlaki limbiczne lub pień mózgu. Chemiczny bodziec może stymulować neuroreceptory, powodując wydzielenie neurotransmiterów1. Doniesienia te potwierdzają osoby dotknięte migrenowymi bólami głowy. Kelman przeprowadził badania z udziałem 1207 pacjentów z migreną i potwierdził, że jedna na cztery osoby wskazywała żywność jako przyczynę ostrych ataków migrenowych2. Z kolei w badaniu przekrojowym prowadzonym w poradni bólów głowy 98% pacjentów identyfikowało czynniki żywieniowe jako wyzwalające napad3. Wśród produktów najczęściej wymienianych jako powodujące napad migrenowy wymienia się owoce cytrusowe, herbatę, kawę, wieprzowinę, czekoladę, mleko, orzechy, colę. Składniki zawarte w pożywieniu mogą wpływać na zmiany naczyniowe i wywoływać migrenę u osób podatnych. Do składników tych zalicza się: tyraminę, histaminę, fenyloalaninę, fenole, alkohol, dodatki do żywności (azotan sodu, glutaminian sodu, aspartam) i kofeinę4.

 

Nie tylko same składniki pokarmowe zwiększają ryzyko wystąpienia migreny, ale także nadkonsumpcja i otyłość5. Mówi się również o związku migreny z zespołem metabolicznym oraz insulinoopornością6. Cukrzyca, zwiększony obwód talii i wyższe BMI, czyli komponenty zespołu metabolicznego, były częściej obserwowane u osób z migreną niż u osób nieskarżących się na napady. Zależność ta nie dotyczyła nadciśnienia i dyslipidemii6. W badaniu Bhoi i wsp. wykazano, że u 31,9% pacjentów z  migreną występuje zespół metaboliczny, a u 11,1% insulinooporność7. Podobną zależność zaobserwowano w badaniu Cavestro i wsp., w którym pacjenci z migreną mieli znacząco wyższy poziom glukozy i insuliny na czczo8.

Innym czynnikiem jest hipoglikemia związana np. z pomijaniem posiłków czy celowym postem4. Głodówka może być czynnikiem wyzwalającym napad u 25% dzieci i 40% dorosłych1, natomiast w badaniu Iliopoulos i wsp. wykazano, że głód i omijanie posiłków było powodem migreny u 30% pacjentów9.

Około 11% dorosłych na świecie cierpi na migrenę. Jej patofizjologia nie jest do końca poznana, ale wśród czynników wywołujących napady migreny wskazuje się często czynniki żywieniowe. Czy odpowiednia dieta może złagodzić lub wyeliminować objawy uporczywego bólu głowy?

Chcesz przeczytać więcej?

Pełna treść artykułu, wraz z załącznikami do pobrania, dostępna jest dla prenumeratorów czasopisma, po zalogowaniu się.


O autorze

Agnieszka Ciepłowska

CZYTAM ARTYKUŁY

Absolwentka studiów na kierunku Dietetyka, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, trener personalny i autorka bloga żywieniowego. Zaangażowana w edukację dzieci i dorosłych, prowadziła warsztaty i wykłady dotyczące m.in. żywienia w sporcie, dietoterapii w osteoporozie, czy cukrzycy. Współpracowała z Akademią Judo i koordynowała poznański projekt edukacyjny Żywienie ma znaczenie. Obecnie prowadzi poradnię dietetyczną on-line.