menu close arrow_back_ios person_add home

Modyfikacje żywieniowe, czyli wsparcie seniorów w codziennych potrzebach fizjologicznych

Seniorzy są grupą o specyficznych potrzebach, nie tylko żywieniowych. Postępowanie dietetyczne u osób starszych wymaga indywidualnego ujęcia pod kątem potrzeb fizjologicznych, stanu zdrowia, obecności chorób towarzyszących. Często są to również modyfikacje wieloletnich przyzwyczajeń i nawyków, które mogą dodatkowo oddziaływać na sposób żywienia, a tym samym na stan zdrowia.

Badania pokazują, że sposób żywienia na każdym etapie życia wywiera istotny wpływ na stan organizmu. Nie inaczej jest w przypadku seniorów, u których wpływa na proces starzenia biologicznego, tj. zmiany fizjologiczne i patologiczne1, 2.

Pojęcie „osoba w wieku starszym” oznacza nie tylko rzeczywisty wiek kalendarzowy. To również wiek biologiczny. Według definicji WHO wiek kalendarzowy to liczba przeżytych lat podzielona na trzy podokresy: wiek podeszły (60−70 lat), wiek starszy (75−90 lat), wiek sędziwy (powyżej 90 lat). Z drugiej strony, wiek biologiczny określa ogólną sprawność i żywotność organizmu, które wraz z upływem lat stopniowo się zmieniają. Bardzo często wiek kalendarzowy, czyli liczba przeżytych lat, nie stawowi odzwierciedlenia wieku metabolicznego3. Każdy starzeje się w sposób i tempie charakterystycznym dla siebie. W każdym przypadku jest to kwestia indywidualna związana z czynnikami genetycznymi, klimatem, trybem życia, sposobem odżywiania się oraz wieloma innymi czynnikami środowiskowymi, które oddziałują na organizm przez całe życie.

 

Deficyty

Procesy starzenia się organizmu nieodłącznie wiążą się ze zmianami zachodzącymi w kondycji fizycznej i psychicznej. Pojawiające się w tym okresie różne problemy zdrowotne mogą być związane z niedoborami składników odżywczych, czyli mogą być konsekwencją niewłaściwej diety. Osoby starsze, ze względu na specyfikę fizjologii w tym okresie, są grupą szczególnie narażoną na dolegliwości związane z brakami substancji odżywczych w diecie. Przyczyn niedoborów może być wiele – mogą być związane z aspektem ekonomicznym, utratą apetytu oraz pogorszeniem zmysłów smaku i zapachu, z problemami z uzębieniem, przyjmowaniem leków, niedostateczną wiedzą żywieniową czy też z chorobami powodującymi zaburzone trawienie i wchłanianie4. Należy też pamiętać o ważnej kwestii − złe przyswajanie składników oznacza zwiększone zapotrzebowanie.

Przyczyny niedoborów w diecie osób starszych (żywienie osób starszych)4.

  1. Choroby przewodu pokarmowego:
  1. Zabiegi chirurgiczne
  1. Braki w uzębieniu
  1. Leki
  1. Zaburzenia w odczuwaniu smaku i węchu
  1. Zaburzenia natury fizycznej
  1. Ograniczenia ekonomiczne
  1. Ograniczenia społeczne
  1. Nieprawidłowe żywienie

Seniorzy są grupą o specyficznych potrzebach, nie tylko żywieniowych. Postępowanie dietetyczne u osób starszych wymaga indywidualnego ujęcia pod kątem potrzeb fizjologicznych, stanu zdrowia, obecności chorób towarzyszących. Często są to również modyfikacje wieloletnich przyzwyczajeń i nawyków, które mogą dodatkowo oddziaływać na sposób żywienia, a tym samym na stan zdrowia.

Chcesz przeczytać więcej?

Pełna treść artykułu, wraz z załącznikami do pobrania, dostępna jest dla prenumeratorów czasopisma, po zalogowaniu się.


O autorze

Sylwia Gugała-Mirosz

CZYTAM ARTYKUŁY

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, ze specjalizacją dietetyka, aktualnie pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH oraz Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Na co dzień łączy wieloletnie doświadczenie naukowe i zdobytą wiedzę z praktyką w zakresie leczenia żywieniowego oraz dietoterapii. Współtwórczyni i aktywna realizatorka wielu programów promujących zdrowy styl życia co idealnie wpisuje się w zainteresowania związane z edukacją prozdrowtną, dietoprofilaktyką chorób cywilizacyjnych.