A-Taraszewska-167x167.jpg

Anna Taraszewska

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Współrealizator działań w programach zwalczania nadwagi i otyłości, promowania nawyków prozdrowotnych. Autor i współautor publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób niezakaźnych, prawidłowego żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Realizator wykładów i warsztatów popularyzujących zasady prawidłowego żywienia wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców. Wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia, ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

Autor artykułów