Joanna-Jaczewska.jpg

Joanna Jaczewska-Schuetz

Pracownik Instytutu Żywności i Żywienia oraz ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zaangażowana w realizację programów, których celem jest zwalczanie nadwagi i otyłości oraz promowanie nawyków prozdrowotnych, głównie w zakresie edukacji żywieniowej dzieci i młodzieży oraz rodziców. Konsultant merytoryczny z zakresu edukacji żywieniowej w szkołach i przedszkolach. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących m.in. prawidłowego żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Realizator wykładów i warsztatów popularyzujących zasady prawidłowego żywienia.

Autor artykułów