menu close arrow_back_ios person_add home

Żywienie zbiorowe dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych oraz przedszkolach

Zasady komponowania posiłków dla najmłodszych w żywieniu zbiorowym są ściśle określone, ale realizacja tych wymogów nie jest łatwa.

 

Żywienie w żłobkach, klubach dziecięcych – ważny element profilaktyki zdrowotnej

 

Żywienie dziecka podczas jego pobytu w żłobku i klubie dziecięcym stanowi nieodłączny element profilaktyki prozdrowotnej i jest kluczowym narzędziem do kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Odpowiednie żywienie w pierwszych latach życia dziecka zapewnia nie tylko prawidłowy rozwój młodego organizmu i optymalny stan odżywienia, ale także wpływa na odległe efekty zdrowotne. Prawidłowe żywienie dzieci powinno być oparte na najnowszych normach i rekomendacjach dla danej grupy wiekowej.

Pierwsze lata życia dziecka mają istotne znaczenie dla rozwoju późniejszych upodobań pokarmowych. Wczesne doświadczenia dotyczące spożywanych pokarmów mogą mieć wpływ na późniejsze zachowania żywieniowe dziecka. Akceptacja smaku warzyw jest trudniejsza dla małego dziecka niż akceptacja smaku owoców, dlatego warzywa powinny być pierwsze wprowadzane do diety. Ponadto nie należy się zniechęcać tym, że dziecko nie je jakiegoś produktu – czasami wielokrotne podanie produktu wpływa na tolerancję jego smaku1.

 

Żłobki – obowiązujące przepisy prawne dotyczące żywienia zbiorowego

 

Zasady racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności opracowują oraz publikują jednostki badawczo-rozwojowe podległe i nadzorowane przez Ministra Zdrowia, w tym Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. Opieka nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych regulowana jest ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W zakresie żywienia dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych od stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy, które weszły w życie na mocy ustawy z dnia 7.07.2017 r. W kwestii żywienia ważny jest art. 12 pkt 13 tej ustawy, który brzmi: „Żłobek i klub dziecięcy zapewniają przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie”2.

Aktualne normy obowiązujące w Polsce stanowią opracowane w Instytucie Żywności i Żywienia w 2017 roku Normy Żywienia dla populacji Polski3.

Żywienie w żłobku i klubie dziecięcym powinno pokrywać 70–75% zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze. Dzieci powinny otrzymać 3–4 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek). Jadłospis najlepiej bilansować w okresie dekadowym, ponieważ trudno opracować takie zestawy posiłków, aby każdego dnia ich wartość energetyczna i odżywcza odpowiadały ściśle normom. Poniżej w tabeli podano wartość odżywczą żywienia pokrywającą 75% zapotrzebowania na energię i wybrane składniki odżywcze dla dzieci w wieku 1–3 lat.

Tabela 1. Zalecana wartość odżywcza żywienia w żłobku i klubie dziecięcym dla dzieci w wieku 1–3 lat
                                 
% realizacji   energia   białko   węglowodany   tłuszcz   wapń   żelazo   wit. A   Wit. C
                                 
    kcal   g   g   g   mg   mg   µ rów. retinolu   mg
                                 
75% całodziennej diety   750   10,5   97,5   28,8   525   5,25   300   30
                                 

 

Zasady komponowania posiłków dla najmłodszych w żywieniu zbiorowym są ściśle określone, ale realizacja tych wymogów nie jest łatwa.

Chcesz przeczytać więcej?

Pełna treść artykułu, wraz z załącznikami do pobrania, dostępna jest dla prenumeratorów czasopisma, po zalogowaniu się.


O autorze

Anna Taraszewska

CZYTAM ARTYKUŁY

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Współrealizator działań w programach zwalczania nadwagi i otyłości, promowania nawyków prozdrowotnych. Autor i współautor publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób niezakaźnych, prawidłowego żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Realizator wykładów i warsztatów popularyzujących zasady prawidłowego żywienia wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców. Wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia, ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

Joanna Jaczewska-Schuetz

CZYTAM ARTYKUŁY

Pracownik Instytutu Żywności i Żywienia oraz ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zaangażowana w realizację programów, których celem jest zwalczanie nadwagi i otyłości oraz promowanie nawyków prozdrowotnych, głównie w zakresie edukacji żywieniowej dzieci i młodzieży oraz rodziców. Konsultant merytoryczny z zakresu edukacji żywieniowej w szkołach i przedszkolach. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących m.in. prawidłowego żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Realizator wykładów i warsztatów popularyzujących zasady prawidłowego żywienia.