A. Wierzbicka.jpg

Agnieszka Wierzbicka

dr n. med.

Diagnosta laboratoryjny, adiunkt WSIE Szczecin, absolwentka studiów WNP US Szczecin, PUM Szczecin, studiów podyplomowych z analityki medycznej, dietetyki, zarządzania, higieny i epidemiologii.

Autor artykułów