menu close arrow_back_ios person_add home

Diagnostyka laboratoryjna osteoporozy. Markery obrotu kostnego

DIAGNOSTYKA

01-07-2022

42/2022

Osteoporoza uznana została przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za chorobę cywilizacyjną, jako „epidemia XXI wieku”. Dotyczy coraz większej liczby starszych osób i kobiet po menopauzie, pogarszając ich stan zdrowia i codzienne funkcjonowanie. Destrukcja tkanki kostnej ma olbrzymie następstwa zdrowotne, dlatego w rozpoznaniu zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej kluczowa jest znajomość m.in. laboratoryjnych parametrów stanu naszych kości i umiejętność ich interpretacji.

NAJWAŻNIESZE FAKTY

Zgodnie z pierwszą definicją WHO (rok 1994) w osteoporozie gęstość mineralna kości (BMD) mieści się poniżej 2,5 odchylenia standardowego (SD). Stosuje się standaryzowany wynik, zwany T-score, porównujący BMD ze średnimi wartościami dla młodych, zdrowych, dorosłych kobiet1. Ocena ryzyka złamania (FRAX) obliczana jest w celu określenia 10-letniego prawdopodobieństwa złamania. Osteoporoza jest chorobą metaboliczną z niską masą kostną oraz dezorganizacją wewnętrznej architektury tkanki kości1. Prowadzi do osłabienia wytrzymałości kości i zwiększenia ryzyka złamań. Następuje ubytek masy kostnej (ryc. 1), stały i postępujący.

Osteoporoza uznana została przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za chorobę cywilizacyjną, jako „epidemia XXI wieku”. Dotyczy coraz większej liczby starszych osób i kobiet po menopauzie, pogarszając ich stan zdrowia i codzienne funkcjonowanie. Destrukcja tkanki kostnej ma olbrzymie następstwa zdrowotne, dlatego w rozpoznaniu zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej kluczowa jest znajomość m.in. laboratoryjnych parametrów stanu naszych kości i umiejętność ich interpretacji.

Chcesz przeczytać więcej?

Pełna treść artykułu, wraz z załącznikami do pobrania, dostępna jest dla prenumeratorów czasopisma, po zalogowaniu się.


O autorze

Agnieszka Wierzbicka

CZYTAM ARTYKUŁY

Diagnosta laboratoryjny, adiunkt WSIE Szczecin, absolwentka studiów WNP US Szczecin, PUM Szczecin, studiów podyplomowych z analityki medycznej, dietetyki, zarządzania, higieny i epidemiologii.