menu close arrow_back_ios person_add home

mgr Joanna Walasek

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk, biolog, absolwentka studiów magisterskich na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach oraz na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Absolwentka studiów podyplomowych na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków, Szkoleniowiec w Akademii Dietetyki Klinicznej z zakresu Żywienia w Nieswoistych Chorobach Zapalnych Jelit, Certyfikowany Ekspert Programu ModuLife mającego na celu prawidłowe żywienie osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna, uczestnik szkolenia SOIT – Specjalista przyjazny insulinoopornym polecany na stronie Fundacji (https://szkoleniesoit.pl/specjalisci_soit/walasek-joanna/). Autorka wielu artykułów z zakresu żywienia w różnych jednostkach chorobowych publikowanych w renomowanych czasopismach. Obecnie prowadzi własny Gabinet Dietetyki Klinicznej w Chorzowie. Autorka strony internetowej: www.dietetykwalasek.pl

Article image

Z GABINETU DIETETYKA

Synergia diety i suplementacji w chorobie Hashimoto

Poza odpowiednio dobraną farmakoterapią w chorobie Hashimoto bardzo ważne jest stosowanie odpowiedniego sposobu żywienia w celu syntezy i wydzielania hormonów tarczycy, ich transportu we krwi i prawidłowego wiązania z komórkami docelowymi, a także zmniejszenia stanu zapalnego w organizmie i rozwoju innych zaburzeń metabolicznych wynikających z deficytu hormonów tarczycy w ustroju.

czytaj dalej
Article image

SUPERFOODS

Olej rzepakowy na tle innych olejów roślinnych

Rzepak (Brasica napus L.) pochodzi z Azji i jest znany w uprawie od ok. 4 tys. lat. W Europie o rzepaku pisał Pitagoras w 584 r. p.n.e., a Hipokrates w 334 r. p.n.e. Rzepak na ziemiach polskich pojawił się w XVI wieku. Przed II wojną światową zarówno uprawiano mało rzepaku, jak i spożywano mało oleju z niego otrzymanego. Jednocześnie większe było spożycie oleju lnianego.

czytaj dalej
Article image

NOWOŚCI W ŻYWNOŚCI

Sterole roślinne a choroba niedokrwienna serca

Choroba niedokrwienna serca (ChNS) obejmuje grupę zespołów klinicznych, wśród których wyróżnia się przewlekłą chorobę niedokrwienną serca oraz ostre zespoły wieńcowe (OZW). ChNS spowodowana jest zachwianiem równowagi między dostarczeniem tlenu i związków odżywczych do komórek mięśnia sercowego a faktycznym zapotrzebowaniem miocytów na te składniki. Najczęstszą przyczyną choroby jest miażdżyca tętnic wieńcowych.

czytaj dalej
Article image

LECZENIE ŻYWIENIOWE

Zalecenia żywieniowe przy dolegliwościach towarzyszących chorobie nowotworowej

Dolegliwości pacjentów onkologicznych będące w szczególności efektami ubocznymi zastosowanej terapii w nadrzędny sposób mogą przyczyniać się do rozwoju niedożywienia. W niniejszym artykule omawiamy zalecenia żywieniowe, które mogą pomóc pacjentom w pokonaniu dolegliwości i zwiększyć ochotę na przyjmowanie pokarmów, zmniejszając tym samym ryzyko kacheksji nowotworowej.

czytaj dalej
Article image

DIAGNOSTYKA

Nowe zalecenia dla witaminy B12

Witaminą B12 określa się grupę kilku związków należących do kobalamin, w których budowie występuje pierścień korynowy, nukleotyd dimetylobenzoimidazylowy oraz atom kobaltu. Zalicza się do nich występujące w organizmie człowieka aktywne formy – metylokobalaminę, deoksyadenozylokobalaminę i hydroksykobalaminę. Ponadto dostępna jest również syntetyczna forma witaminy B12 – cyjanokobalamina występująca w żywności nią fortyfikowanej, jak napoje czy jogurty roślinne Cyjanokobalamina cechuje się stosunkowo dużą trwałością, a po spożyciu ulega przekształceniu w ustroju do aktywnych związków, czyli metylokobalaminy (metylowana forma kobalaminy obecna jest jako suplement diety)1–3.

czytaj dalej
Article image

DIAGNOSTYKA

Wpływ diety w terapii tocznia rumieniowatego układowego

Toczeń rumieniowaty układowy (ang. Systemic Lupus Erythematous, SLE) jest chorobą autoimmunologiczną tkanki łącznej rozwijającą się na skutek nieprawidłowej odpowiedzi układu immunologicznego i utraty tolerancji wobec własnych antygenów. W efekcie dochodzi do rozwoju przewlekłego stanu zapalnego wykazującego destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie wielu narządów i układów w organizmie, jak stawy, mięśnie, nerki, skóra, układ sercowo-naczyniowy i nerwowy. Zapadalność na SLE w skali światowej wynosi od 0,5–30 przypadków na 100 000 osób/rok, a w odniesieniu do populacji polskiej wynik ten szacuje się na około 82 przypadki na 100 000 osób/rok (spora większość to kobiety).

czytaj dalej
Article image

Z GABINETU DIETETYKA

Olej rzepakowy w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego

Rzepak (Brassica napus subsp. napus) z botanicznego punktu widzenia to odmiana kapusty – rośliny zaliczanej do rodziny Brassicaceae. Zaraz po soi zajmuje drugie miejsce jako najważniejsza z roślin oleistych uprawianych na całym świecie. Z nasion rzepaku uzyskuje się olej spożywczy nadający się bezpośrednio do konsumpcji lub też wykorzystywany dalej do otrzymywania innych produktów, jak chociażby margaryn. W skali światowej największymi producentami rzepaku są Kanada oraz Chiny. Z kolei w Europie uprawą rzepaku zajmują się w większości Francja, Niemcy, Wielka Brytania oraz Polska1,2.

czytaj dalej
Article image

Z GABINETU DIETETYKA

Postępowanie żywieniowe w kamicy żółciowej

Kamica żółciowa jest schorzeniem polegającym na wytrącaniu się złogów głównie w pęcherzyku żółciowym, choć w 17–20% mogą one także powstawać w obrębie przewodów żółciowych wewnątrz– i zewnątrzwątrobowych. Choroba ta występuje najczęściej u osób zamieszkujących kraje wysoko rozwinięte, jak państwa Europy Zachodniej (około 10–15% populacji osób dorosłych) oraz Stany Zjednoczone (ponad 800 tys. zachorowań rocznie), a rzadziej odnotowuje się ją w Afryce oraz krajach azjatyckich. Częstość występowania kamicy żółciowej zwiększa się wraz z wiekiem a największa zachorowalność odnotywana jest głównie po 40. r.ż. Biorąc pod uwagę płeć, kobiety chorują 4–5-krotnie częściej aniżeli mężczyźni.
Do kluczowych czynników sprzyjających tworzeniu kamicy żółciowej zalicza się dietę wysokoenergetyczną (tj. wysoka ilość tłuszczów nasyconych i cholesterolu w spożywanych produktach, konsumpcja pokarmów typu fast food, zbyt częste jedzenie słodyczy, które poza cukrem zawierają również sporą ilość tłuszczów ogółem), niedostateczne spożycie błonnika pokarmowego, nadwagę oraz otyłość czy zaburzenia gospodarki metabolicznej, jak cukrzyca czy hiperglicerydemia. Schorzeniu temu sprzyja także nieprawidłowa, zbyt szybka utrata masy ciała, długotrwałe głodzenie (np. w żywieniu pozajelitowym), a także upośledzone wchłanianie soli kwasów żółciowych1–5.

czytaj dalej
Article image

Z GABINETU DIETETYKA

Żywienie w chorobie refluksowej przełyku

Choroba refluksowa przełyku, w literaturze występująca także pod nazwą refluks żołądkowo-przełykowy (ang. gastroesophageal reflux disease, GERD) to schorzenie, w którym dochodzi do cofania się treści pokarmu znajdującego się w żołądku do światła przełyku. Schorzenie to ma charakter przewlekły, przebiegający z okresami remisji, jak i nawrotów. Chorobie refluksowej przełyku mogą towarzyszyć zarówno objawy ze strony przewodu pokarmowego, jak i te pozaprzełykowe, które znacznie pogarszają jakość życia pacjentów6.

czytaj dalej
Article image

Z GABINETU DIETETYKA

Żywienie w chorobie Parkinsona

Choroba Parkinsona (ang. Parkinson’s disease, PD) to druga, zaraz po chorobie Alzheimera, choroba neurodegeneracyjna, której częstotliwość występowania w skali światowej waha się między 5/100 000 do ponad 35/100 000 przypadków na rok i wykazuje tendencję wzrostową u osób powyżej 65. roku życia.

czytaj dalej