menu close arrow_back_ios person_add home

Badania diagnostyczne w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby

Jednoznaczne rozpoznanie NAFLD może być problematyczne i zwykle jest diagnozą z wykluczenia.

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD, ang. nonalcoholic fatty liver disease) jest jedną z najczęstszych przewlekłych chorób wątroby w krajach rozwiniętych. NAFLD występuje u 2–6 % populacji ogólnej, u 50% osób z cukrzycą typu 2 oraz u 70% osób otyłych. Częstość występowania tej choroby znacznie wzrosła w ostatnich latach, szacuje się że nawet 2-krotnie w ciągu ostatnich 10 lat1, 2. NAFLD jest czynnikiem ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, które są główną przyczyną zgonu w tej grupie chorych3.

 

NAFLD jest konsekwencją gromadzenia się trójglicerydów w wątrobie oraz nasilonego stresu oksydacyjnego, spowodowanych głównie insulinoopornością wisceralnej tkanki tłuszczowej. Stąd występowanie NAFLD jest silnie powiązane ze składowymi zespołu metabolicznego4. Choroba ta obejmuje szeroki zakres zaburzeń czynnościowych wątroby – od prostego gromadzenia się tłuszczu w hepatocytach, poprzez zapalenie tkanek wątroby i jej zwłóknienia, a w bardzo zaawansowanym stadium nawet do raka wątrobowokomórkowego5.

 

Grupy ryzyka i kryteria rozpoznania NAFLD

Jednoznaczne rozpoznanie NAFLD może być problematyczne i zwykle jest diagnozą z wykluczenia. Obecnie również, na podstawie aktualnych dowodów, nie zaleca się badań przesiewowych w kierunku NAFLD3, 4. Postępowanie diagnostyczne w podejrzeniu NAFLD przedstawiono na rycinie 1.

Według Rekomendacji Polskiej Grupy Ekspertów Niealkoholowej Choroby Stłuszczeniowej Wątroby z 2018 roku do jej rozpoznania konieczne jest wykazanie:

Ponadto szczególną czujność zaleca się zachować u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia NAFLD:

Trzeba też pamiętać, że nadmierna masa ciała nie jest warunkiem koniecznym do rozwinięcia się NAFLD. U osób z prawidłową masą ciała, ale metabolicznie niekorzystnym rozmieszczeniem tkanki tłuszczowej, również może się rozwinąć NAFLD6.

Jednoznaczne rozpoznanie NAFLD może być problematyczne i zwykle jest diagnozą z wykluczenia.

Chcesz przeczytać więcej?

Pełna treść artykułu, wraz z załącznikami do pobrania, dostępna jest dla prenumeratorów czasopisma, po zalogowaniu się.


O autorze

Karolina Karabin

CZYTAM ARTYKUŁY

Biolog molekularny, diagnosta laboratoryjny, konsultant ds. żywienia i stylu życia. Z wykształcenia biolog ze specjalizacją mikrobiologia i diagnosta laboratoryjny, z ponad 10-letnim stażem w pracy laboratoryjnej. Absolwentka Studium Medycyny Molekularnej oraz członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Kierownik grantów naukowych realizowanych w Pracowni Diagnostyki Molekularnej przy Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej obroniła na I Wydziale Lekarskim WUM. W pracy naukowej interesują ją mechanizmy molekularne powstawania różnych chorób, ponieważ jest to klucz do ich zapobiegania i punkt wyjścia do opracowywania skutecznych terapii. Z tego powodu w swojej pracy doktorskiej zajmowała się zagadnieniem podłoża genetycznego białaczek u dorosłych i możliwością zastosowania u nich terapii celowanych. Autorka wielu prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, biologii molekularnej i żywienia. Jej pasją jest dietetyka i tematy związane ze zdrowiem przewodu pokarmowego. Szczególnie interesuje ją wpływ szeroko pojętego współczesnego stylu życia na procesy molekularne w organizmie i długowieczność. Wiedzą dotyczącą diagnostyki i dietoterapii chorób dzieli się ze specjalistami i pacjentami na konferencjach, szkoleniach, webinarach oraz na łamach czasopism branżowych i portali internetowych, a także na swoim koncie na Instagramie @dr_karabin