menu close arrow_back_ios person_add home

Wpływ kwasów omega-3 na funkcje poznawcze

dr n. med. Aneta Kościołek

Warto wiedzieć

01-04-2024

52/2024

Tłuszcze i ich pochodne odgrywają kluczową rolę strukturalną i funkcjonalną w mózgu. Substancje odżywcze wywierają wpływ na funkcje poznawcze poprzez regulację neurotransmisji, przekaźnictwa synaptycznego, płynności błon komórkowych i przekazywania sygnałów. Na plastyczność mózgu korzystnie wpływają: restrykcja kaloryczna, obecność w diecie polifenoli (związków roślinnych o silnej aktywności antyoksydacyjnej), a także wielonienasyconych kwasów omega-34,5 .

Prawidłowy odbiór bodźców docierających do organizmu stanowi warunek jego spraw- nego funkcjonowania. Jest to możliwe dzięki rozwiniętym procesom poznawczym odpo- wiedzialnym za odbieranie, analizowanie i wyko- rzystywanie informacji o otaczającym środowisku. Mózg nie jest biernym odbiorcą wrażeń zmysłowych. Spostrzeżenia, które tworzy oraz plany, które układa, są efektem odniesienia nowych informacji do mate- riału wydobytego z pamięci, czyli jak umysł odbiera świat, zależy od możliwości korzystania z materiału pamięciowego1 .

Tłuszcze i ich pochodne odgrywają kluczową rolę strukturalną i funkcjonalną w mózgu. Substancje odżywcze wywierają wpływ na funkcje poznawcze poprzez regulację neurotransmisji, przekaźnictwa synaptycznego, płynności błon komórkowych i przekazywania sygnałów. Na plastyczność mózgu korzystnie wpływają: restrykcja kaloryczna, obecność w diecie polifenoli (związków roślinnych o silnej aktywności antyoksydacyjnej), a także wielonienasyconych kwasów omega-34,5 .

Chcesz przeczytać więcej?

Pełna treść artykułu, wraz z załącznikami do pobrania, dostępna jest dla prenumeratorów czasopisma, po zalogowaniu się.


O autorze

Aneta Kościołek

CZYTAM ARTYKUŁY

Redaktor merytoryczna magazynu Współczesna Dietetyka. Dietetyk, biotechnolog. Wykładowca w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. Szczególne zainteresowania naukowe: polifenole, żywienie kobiet w ciąży oraz wpływ żywienia na układ sercowo-naczyniowy. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Autorka publikacji naukowych oraz promotor kilkudziesięciu prac dyplomowych.