menu close arrow_back_ios person_add home

Neofobia żywieniowa i zaburzenia ze spektrum autyzmu

Czy i jak neofobia żywieniowa powiązana jest z autyzmem? Na to pytanie postanowili odpowiedzieć naukowcy i opublikowali swoje wyniki badań w publikacji Autism spectrum disorder and food neophobia: clinical and subclinical links w „The Amercian Journal of Clinical Nutrition”1.

Do badania zakwalifikowano aż 4564 dzieci w wieku 8-11 lat, wśród nich 37 miało zdiagnozowany autyzmu. Wszystkie dzieci zostały zweryfikowane pod względem FN (ang. food neophoby) - neofobii żywieniowej oraz zaburzeń spektrum autyzmu, a dodatkowo w wieku 12 lat zebrano dane na temat wzrostu oraz masy ciała.

Dzieci z ASD ( ang. autism spectrum disorder) wykazywały silniejszą neofobię żywieniową w stosunku do swoich zdrowych rówieśników (p = 0,001). Zaobserwowano również subkliniczne powiązania ASD z FN (p = 0,05). Ciekawe było zjawisko, w którym w przypadku występowania samej neofobii wiązała się ona z niższym wskaźnikiem BMI, podczas gdy jednoczesne występowanie FN oraz ASD miało odwrotny wpływ na masę ciała u dzieci. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w opisywanym badaniu liczba dzieci z ASD była niewielka w stosunku do liczby wszystkich uczestników, co sugeruje konieczność przeprowadzenia kolejnych badań.

 

Temat żywienia w kontekście autyzmu został omówiony także w artykule Zaburzenia ze spektrum autyzmu. Patogeneza układu pokarmowego oraz słuszność stosowania diety bezglutenowej i bezkazeinowej

PRZYPISY

1. Wallace G.L. i wsp. Autism spectrum disorder and food neophobia: clinical and subclinical links. “The American Journal of Clinical Nutrition”, 108(4):701-707.


O autorze

Weronika Strugała

CZYTAM ARTYKUŁY

Absolwentka dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Swoje doświadczenie zdobywała w róznych poradniach i szpitalach. Jej głównym obszarem zainteresowania jest wpływ żywienia na płodność oraz tzw. programowanie żywieniowe.