menu close arrow_back_ios person_add home

Wyzwania żywieniowe i nauki na przyszłość wynikające z pandemii COVID-19

Wyzwania żywieniowe i nauki na przyszłość wynikające z pandemii COVID-19 to temat przewodni minionego VI Narodowego Kongresu Żywieniowego, zorganizowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB. Tegoroczny Kongres Żywieniowy, który odbył się w sobotę 23 października 2021 roku, był ważnym wydarzeniem dla wszystkich osób związanych z tematyką żywienia, budowania odporności oraz utrzymaniem zdrowia w tym szczególnym okresie, jakim jest pandemia COVID-19.

Organizatorzy tego wydarzenia online zaprosili do współpracy specjalistów ze świata nauki, przedstawicieli europejskich instytucji opiniotwórczych oraz doświadczonych dietetyków i kucharzy. Ich zadaniem było m.in. skuteczne dotarcie do społeczeństwa z aktualną, rzetelną wiedzą, jak zachować zdrowie poprzez prawidłowy styl życia w tym prawidłowe żywienie, odpowiednią aktywność fizyczną oraz dobrą kondycję psychiczną.

STAN ZDROWIA POLAKÓW GORSZY OD STANU ZDROWIA INNYCH EUROPEJCZYKÓW

W wykładzie inauguracyjnym dyrektor NIZP PZH – PIB dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk podkreślił, że analiza danych o długości życia i umieralności mieszkańców Polski wskazuje na stagnację stanu zdrowia ludności Polski w ostatnim czasie. Przy wciąż pogarszających się wskaźnikach zdrowia Polaków w porównaniu z mieszkańcami większości innych krajów Unii Europejskiej uznał ten fakt za niepokojący. Wśród osób dorosłych w Polsce bardzo często występuje nadwaga i otyłość oraz ryzyko zaburzeń metabolicznych. Dane z badań przeprowadzonych w latach 2019–2020 wskazują na występowanie nadmiernej masy ciała u 68,9% mężczyzn i 48,2% kobiet. Otyłość stwierdzono u 16,5% mężczyzn i 16,2% kobiet. U badanych 41,7% mężczyzn i 56,1% kobiet często występowało ryzyko zaburzeń metabolicznych (oceniane na podstawie obwodu talii).

W dalszej części sesji merytorycznej uczestnicy kongresu poznali aktualne dane dotyczące sposobu żywienia i stanu odżywienia Polaków, które zaprezentowała dr Katarzyna Stoś z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB. W swojej prelekcji dr Stoś wymieniła najczęstsze błędy żywieniowe Polaków, do których należą: niewystarczające spożycie warzyw i owoców, duże i częste spożycie mięsa czerwonego (zwłaszcza wieprzowego) oraz przetworów mięsnych, a także zbyt duże spożycie soli. Ponadto Polacy zbyt rzadko jadają pieczywo pełnoziarniste i ryby.

Wyzwania żywieniowe i nauki na przyszłość wynikające z pandemii COVID-19 to temat przewodni minionego VI Narodowego Kongresu Żywieniowego, zorganizowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB. Tegoroczny Kongres Żywieniowy, który odbył się w sobotę 23 października 2021 roku, był ważnym wydarzeniem dla wszystkich osób związanych z tematyką żywienia, budowania odporności oraz utrzymaniem zdrowia w tym szczególnym okresie, jakim jest pandemia COVID-19.

Chcesz przeczytać więcej?

Pełna treść artykułu, wraz z załącznikami do pobrania, dostępna jest dla prenumeratorów czasopisma, po zalogowaniu się.


O autorze

Joanna Jaczewska-Schuetz

CZYTAM ARTYKUŁY

Pracownik Instytutu Żywności i Żywienia oraz ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zaangażowana w realizację programów, których celem jest zwalczanie nadwagi i otyłości oraz promowanie nawyków prozdrowotnych, głównie w zakresie edukacji żywieniowej dzieci i młodzieży oraz rodziców. Konsultant merytoryczny z zakresu edukacji żywieniowej w szkołach i przedszkolach. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących m.in. prawidłowego żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Realizator wykładów i warsztatów popularyzujących zasady prawidłowego żywienia.

Katarzyna Wolnicka

CZYTAM ARTYKUŁY

Kierownik Zakładu Edukacji Żywieniowej w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – PIB, dietetyk. Autorka wielu publikacji i poradników dotyczących roli żywienia w etiopatogenezie i profilaktyce chorób dietozależnych. Współautorka „Zaleceń zdrowego żywienia” w formie talerza. Zajmuje się m.in. opracowywaniem i upowszechnianiem zaleceń żywieniowych, koordynacją projektów badawczych i kampanii społecznych z zakresu edukacji żywieniowej, oceną stanu odżywienia i sposobu żywienia. Prowadzi również szkolenia dla dietetyków, intendentów, pacjentów, konsumentów z zakresu m.in. zasad prawidłowego żywienia, a także obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.