menu close arrow_back_ios person_add home

DIAGNOSTYKA

Article image

Badania laboratoryjne w leczeniu otyłości

Otyłość jest przewlekłą chorobą, której częstość występowania na świecie z roku na rok wzrasta i obecnie stanowi najczęściej występującą chorobę będącą skutkiem zaburzeń odżywiania. Według badania WOBASZ II przeprowadzonego w latach 2013–2014 otyłość stwierdza się u 24,4% mężczyzn i 25% kobiet, co dorównuje statystykom światowym.

czytaj dalej

DIAGNOSTYKA

Badania laboratoryjne w leczeniu otyłości

Karolina Karabin

Article image

Otyłość jest przewlekłą chorobą, której częstość występowania na świecie z roku na rok wzrasta i obecnie stanowi najczęściej występującą chorobę będącą skutkiem zaburzeń odżywiania. Według badania WOBASZ II przeprowadzonego w latach 2013–2014 otyłość stwierdza się u 24,4% mężczyzn i 25% kobiet, co dorównuje statystykom światowym.

Czytam więcej
Article image

Diagnostyka laboratoryjna boreliozy z Lyme

Borelioza z Lyme jest najczęściej występującą chorobą odkleszczową powodowaną przez bakterie z rodzaju Borrelia. Obraz choroby jest bardzo zróżnicowany, obejmuje wiele narządów i przebiega w kilku etapach. Dodatkowo złożona biologia bakterii oraz ograniczenia metod laboratoryjnych powodują, że rozpoznanie boreliozy z Lyme może przysparzać wielu trudności.

czytaj dalej

DIAGNOSTYKA

Diagnostyka laboratoryjna boreliozy z Lyme

Karolina Karabin

Article image

Borelioza z Lyme jest najczęściej występującą chorobą odkleszczową powodowaną przez bakterie z rodzaju Borrelia. Obraz choroby jest bardzo zróżnicowany, obejmuje wiele narządów i przebiega w kilku etapach. Dodatkowo złożona biologia bakterii oraz ograniczenia metod laboratoryjnych powodują, że rozpoznanie boreliozy z Lyme może przysparzać wielu trudności.

Czytam więcej
Article image

Morfologia krwi obwodowej jako podstawowe badanie laboratoryjne Część I. Układ czerwonokrwinkowy

Morfologia krwi obwodowej jest podstawowym badaniem laboratoryjnym, które polega na ilościowej i jakościowej ocenie wyglądu komórek krwi. Badanie to przysługuje co najmniej raz w roku każdej osobie, która posiada ubezpieczenie zdrowotne. Jest ono niedrogie, ale jednocześnie pozwala na ogólną ocenę stanu zdrowia pacjenta i wykrycie na wczesnym etapie różnych patologii. Morfologia bada trzy układy: czerwonokrwinkowy, białokrwinkowy i płytkowy. W pierwszej części artykułu zostaną przedstawione patologie układu czerwonokrwinkowego, które są najczęściej spotykane w gabinecie dietetyka.

czytaj dalej

DIAGNOSTYKA

Morfologia krwi obwodowej jako podstawowe badanie laboratoryjne Część I. Układ czerwonokrwinkowy

Karolina Karabin

Article image

Morfologia krwi obwodowej jest podstawowym badaniem laboratoryjnym, które polega na ilościowej i jakościowej ocenie wyglądu komórek krwi. Badanie to przysługuje co najmniej raz w roku każdej osobie, która posiada ubezpieczenie zdrowotne. Jest ono niedrogie, ale jednocześnie pozwala na ogólną ocenę stanu zdrowia pacjenta i wykrycie na wczesnym etapie różnych patologii. Morfologia bada trzy układy: czerwonokrwinkowy, białokrwinkowy i płytkowy. W pierwszej części artykułu zostaną przedstawione patologie układu czerwonokrwinkowego, które są najczęściej spotykane w gabinecie dietetyka.

Czytam więcej
Article image

Zaburzenia przepuszczalności bariery jelitowej – możliwości diagnostyczne

Zespół jelita przesiąkliwego jest terminem w medycynie, który nadal budzi kontrowersjie. Pojawia się jednak coraz więcej dowodów naukowych wskazujących na prawdziwość hipotezy zabyrzenia przepuszczalności bariery jelitowej. Postuluje się, że ZJP może być jedną z przyczyn stanu zapalnego o niskim nasileniu, który towarzyszy chorobom cywilizacyjnym. W tym artykule dowiesz się jakie są możliwości diagnostyczne oraz możliwości dietoterapii u pacjentów z podejrzeniem zespołu jelita przesiąkliwego.

czytaj dalej

DIAGNOSTYKA

Zaburzenia przepuszczalności bariery jelitowej – możliwości diagnostyczne

Karolina Karabin

Article image

Zespół jelita przesiąkliwego jest terminem w medycynie, który nadal budzi kontrowersjie. Pojawia się jednak coraz więcej dowodów naukowych wskazujących na prawdziwość hipotezy zabyrzenia przepuszczalności bariery jelitowej. Postuluje się, że ZJP może być jedną z przyczyn stanu zapalnego o niskim nasileniu, który towarzyszy chorobom cywilizacyjnym. W tym artykule dowiesz się jakie są możliwości diagnostyczne oraz możliwości dietoterapii u pacjentów z podejrzeniem zespołu jelita przesiąkliwego.

Czytam więcej
Article image

Diagnostyka chorób glutenozależnych

Zagadnienie chorób glutenozależnych bardzo często pojawia się w gabinecie dietetyka z uwagi na to, że nawet 10% populacji może nie tolerować białka, jakim jest gluten1. Do chorób glutenozależnych zaliczamy celiakię, alergiczną nadwrażliwość na pszenicę oraz nieceliakalną nadwrażliwość na gluten (NCGS). Chociaż choroby te charakteryzują się odmienną patogenezą, ich wspólną cechą są objawy kliniczne, które bez konfrontacji ze specjalistycznymi badaniami nie są możliwe do zróżnicowania.

czytaj dalej

DIAGNOSTYKA

Diagnostyka chorób glutenozależnych

Karolina Karabin

Article image

Zagadnienie chorób glutenozależnych bardzo często pojawia się w gabinecie dietetyka z uwagi na to, że nawet 10% populacji może nie tolerować białka, jakim jest gluten1. Do chorób glutenozależnych zaliczamy celiakię, alergiczną nadwrażliwość na pszenicę oraz nieceliakalną nadwrażliwość na gluten (NCGS). Chociaż choroby te charakteryzują się odmienną patogenezą, ich wspólną cechą są objawy kliniczne, które bez konfrontacji ze specjalistycznymi badaniami nie są możliwe do zróżnicowania.

Czytam więcej