menu close arrow_back_ios person_add home

Z GABINETU DIETETYKA

Article image

Wsparcie probiotyczne pacjenta z zespołem jelita nadwrażliwego

Dietetyk Daria Kotek

02-05-2022

NR 41/2022

Zespół jelita nadwrażliwego (IBS, irritable bowel syndrome), to choroba czynnościowa jelit, charakteryzująca się bólami brzucha, zaparciami, biegunkami1. IBS został sklasyfikowany w kryteriach rzymskich IV do kategorii C1, która należy do najczęstszych zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. Z badań wynika, że wystąpienie IBS przyczynia się do znacznego pogorszenia komfortu życia, a rodzaj spożywanej żywności wywiera duży wpływ na samopoczucie i stan zdrowia chorego.

https://www.vivomixx.eu/pl

czytaj dalej

Z GABINETU DIETETYKA

Wsparcie probiotyczne pacjenta z zespołem jelita nadwrażliwego

Dietetyk Daria Kotek

Article image

Zespół jelita nadwrażliwego (IBS, irritable bowel syndrome), to choroba czynnościowa jelit, charakteryzująca się bólami brzucha, zaparciami, biegunkami1. IBS został sklasyfikowany w kryteriach rzymskich IV do kategorii C1, która należy do najczęstszych zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. Z badań wynika, że wystąpienie IBS przyczynia się do znacznego pogorszenia komfortu życia, a rodzaj spożywanej żywności wywiera duży wpływ na samopoczucie i stan zdrowia chorego.

https://www.vivomixx.eu/pl

Czytam więcej
Article image

Choroby autoimmunologiczne u kobiet. SLE, łuszczyca, RZS, zespół Sjörgena – znaczenie czynników hormonalnych i dietetycznych

dr n. biomed. Joanna Jurek

01-05-2022

NR 41/2022

Szacuje się, że na całym świecie 4% ogólnej populacji zmaga się z co najmniej jedną chorobą autoimmunologiczną, niemniej jednak częstotliwość występowania, podobnie jak objawy i stopień nasilenia tych chorób znacząco różni się u mężczyzn i kobiet. Zjawisko to najczęściej tłumaczy się czynnikami genetycznymi, a także rozbieżnościami w zakresie hormonów płciowych, które jak się okazuje, również mogą wpływać na funkcjonowanie układu odpornościowego.

 

czytaj dalej

Z GABINETU DIETETYKA

Choroby autoimmunologiczne u kobiet. SLE, łuszczyca, RZS, zespół Sjörgena – znaczenie czynników hormonalnych i dietetycznych

dr n. biomed. Joanna Jurek

Article image

Szacuje się, że na całym świecie 4% ogólnej populacji zmaga się z co najmniej jedną chorobą autoimmunologiczną, niemniej jednak częstotliwość występowania, podobnie jak objawy i stopień nasilenia tych chorób znacząco różni się u mężczyzn i kobiet. Zjawisko to najczęściej tłumaczy się czynnikami genetycznymi, a także rozbieżnościami w zakresie hormonów płciowych, które jak się okazuje, również mogą wpływać na funkcjonowanie układu odpornościowego.

 

Czytam więcej
Article image

Żywienie w chorobie Alzheimera

mgr Joanna Walasek

01-05-2022

NR 41/2022

W związku z obserwowanym od dłuższego czasu narastającym zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, zwiększa się ryzyko występowania różnych zespołów otępiennych u osób w wieku podeszłym. Przypuszcza się, że na różne postaci otępień może cierpieć ponad 0,5 mln Polaków, z czego u 250 tys. osób występuje otępienie typu alzheimerowskiego. Choroba Alzheimera (ang. Alzheimer’s disease, AD) dotyka najczęściej osoby między 6. a 9. dekadą życia, gdzie częstość jej występowania u osób w wieku 60 lat może sięgać 1% i wykazuje tendencję wzrostową wraz z upływem lat1.

czytaj dalej

Z GABINETU DIETETYKA

Żywienie w chorobie Alzheimera

mgr Joanna Walasek

Article image

W związku z obserwowanym od dłuższego czasu narastającym zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, zwiększa się ryzyko występowania różnych zespołów otępiennych u osób w wieku podeszłym. Przypuszcza się, że na różne postaci otępień może cierpieć ponad 0,5 mln Polaków, z czego u 250 tys. osób występuje otępienie typu alzheimerowskiego. Choroba Alzheimera (ang. Alzheimer’s disease, AD) dotyka najczęściej osoby między 6. a 9. dekadą życia, gdzie częstość jej występowania u osób w wieku 60 lat może sięgać 1% i wykazuje tendencję wzrostową wraz z upływem lat1.

Czytam więcej
Article image

Bakterie probiotyczne w przewodzie pokarmowym człowieka jako czynnik stymulujący układ odpornościowy

mgr Agnieszka Zdonek

01-05-2022

NR 41/2022

Bakterie jelitowe rozwijają i regulują układ odpornościowy, a ten wpływa na skład mikrobiomu jelitowego, zwłaszcza poprzez kontrolowanie przerostu niektórych bakterii oraz reagowanie na bakterie chorobotwórcze. Interakcja ta jest regulowana także przez mikroorganizmy, które bezpośrednio reagują na bakterie chorobotwórcze lub stymulują układ odpornościowy do tego samego14.

czytaj dalej

Z GABINETU DIETETYKA

Bakterie probiotyczne w przewodzie pokarmowym człowieka jako czynnik stymulujący układ odpornościowy

mgr Agnieszka Zdonek

Article image

Bakterie jelitowe rozwijają i regulują układ odpornościowy, a ten wpływa na skład mikrobiomu jelitowego, zwłaszcza poprzez kontrolowanie przerostu niektórych bakterii oraz reagowanie na bakterie chorobotwórcze. Interakcja ta jest regulowana także przez mikroorganizmy, które bezpośrednio reagują na bakterie chorobotwórcze lub stymulują układ odpornościowy do tego samego14.

Czytam więcej
Article image

Żywność jako źródło dietetycznych neuroprzekaźników – czyli jakie produkty warto uwzględnić w diecie w celu utrzymania dobrego nastroju?

dr n. biomed. Joanna Jurek

01-03-2022

NR 40/2022

Spożywanie pokarmu nie tylko pozwala nam uporać się z fizjologiczną potrzebą głodu, ale także jest głównym źródłem energii dla naszego organizmu. Coraz częściej podkreśla się jednak emocjonalną rolę jedzenia związaną z przyjemnymi doznaniami, uczuciem szczęścia czy zaspokajaniem innych niż głód potrzeb. Sugeruje to, że w odpowiedni sposób manipulując naszymi codziennymi nawykami żywieniowymi, możemy znacząco poprawić naszą jakość życia oraz związane z tym samopoczucie.

czytaj dalej

Z GABINETU DIETETYKA

Żywność jako źródło dietetycznych neuroprzekaźników – czyli jakie produkty warto uwzględnić w diecie w celu utrzymania dobrego nastroju?

dr n. biomed. Joanna Jurek

Article image

Spożywanie pokarmu nie tylko pozwala nam uporać się z fizjologiczną potrzebą głodu, ale także jest głównym źródłem energii dla naszego organizmu. Coraz częściej podkreśla się jednak emocjonalną rolę jedzenia związaną z przyjemnymi doznaniami, uczuciem szczęścia czy zaspokajaniem innych niż głód potrzeb. Sugeruje to, że w odpowiedni sposób manipulując naszymi codziennymi nawykami żywieniowymi, możemy znacząco poprawić naszą jakość życia oraz związane z tym samopoczucie.

Czytam więcej
Article image

Znaczenie mikrobioty i probiotykoterapii w kontekście COVID-19

Redakcja

01-03-2022

NR 40/2022

Wśród badań wokół COVID-19, pojawiają się pytania – czy mikrobiom jelitowy ma jakikolwiek związek z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, przebiegiem COVID-19 i występowaniem długoterminowych konsekwencji zdrowotnych u ozdrowieńców. Pytania te są zrozumiałe, mając na uwadze fakt, iż układ pokarmowy wraz z mikroorganizmami tam bytującymi stanowi największy narząd immunologiczny w organizmie człowieka. Można więc przypuszczać, że odpowiedź immunologiczna na zakażenie koronawirusem jest w dużym stopniu uzależniona od mikrobioty jelitowej i może wpływać na przebieg COVID-19 oraz proces zdrowienia. Wiedza na ten temat może przynieść nowe perspektywy strategii terapeutycznych i profilaktycznych w pandemii.

czytaj dalej

Z GABINETU DIETETYKA

Znaczenie mikrobioty i probiotykoterapii w kontekście COVID-19

Redakcja

Article image

Wśród badań wokół COVID-19, pojawiają się pytania – czy mikrobiom jelitowy ma jakikolwiek związek z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, przebiegiem COVID-19 i występowaniem długoterminowych konsekwencji zdrowotnych u ozdrowieńców. Pytania te są zrozumiałe, mając na uwadze fakt, iż układ pokarmowy wraz z mikroorganizmami tam bytującymi stanowi największy narząd immunologiczny w organizmie człowieka. Można więc przypuszczać, że odpowiedź immunologiczna na zakażenie koronawirusem jest w dużym stopniu uzależniona od mikrobioty jelitowej i może wpływać na przebieg COVID-19 oraz proces zdrowienia. Wiedza na ten temat może przynieść nowe perspektywy strategii terapeutycznych i profilaktycznych w pandemii.

Czytam więcej
Article image

Dieta, suplementacja i probiotykoterapia w MAFLD

mgr Joanna Walasek

01-03-2022

NR 40/2022

W 2020 roku międzynarodowa grupa ekspertów osiągnęła konsensus w sprawie zmiany obowiązującego od roku 1980 akronimu NAFLD (ang. Nonalcoholic Fatty Liver Disease – niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby) na MAFLD (ang. Metabolic Dysfunction – Associated Fatty Liver Disease – stłuszczeniowa choroba wątroby związana z dysfunkcją metaboliczną). Zaproponowano także nowe kryteria diagnostyczne dla MAFLD przedstawiające chorobę w szerszym ujęciu, podkreślające jej heterogeniczność.

czytaj dalej

Z GABINETU DIETETYKA

Dieta, suplementacja i probiotykoterapia w MAFLD

mgr Joanna Walasek

Article image

W 2020 roku międzynarodowa grupa ekspertów osiągnęła konsensus w sprawie zmiany obowiązującego od roku 1980 akronimu NAFLD (ang. Nonalcoholic Fatty Liver Disease – niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby) na MAFLD (ang. Metabolic Dysfunction – Associated Fatty Liver Disease – stłuszczeniowa choroba wątroby związana z dysfunkcją metaboliczną). Zaproponowano także nowe kryteria diagnostyczne dla MAFLD przedstawiające chorobę w szerszym ujęciu, podkreślające jej heterogeniczność.

Czytam więcej